Page 583 - Biblia Català TBS
P. 583

d’alçada, i demà al matí demana al rei que hi pengin Mardoqueu; i vés content al banquet amb el rei. I la cosa li semblà bé a Aman, i preparà la forca.
6Aquella mateixa nit, al rei li fugí la son, i digué que li portessin el llibre de les memòries i de les cròni- ques, i foren llegides davant del rei; 2 i s’hi trobà escrit que Mardoqueu havia denunciat Bigtan i Tèreix, dos dels eunucs del rei, els guardians del llindar, que havien intentat d’estendre la mà contra el rei Assuer. 3 I el rei digué: ¿Quin honor i quina distinció es conferí a Mardoqueu per això? I els servents del rei, els seus ministres, respongueren: No es va fer res per a ell.
4 Ielreidigué:Quihihaalpati?I Aman havia arribat al pati exterior de la casa del rei per demanar al rei de penjar Mardoqueu a la forca que li havia preparat.
5 I els servents del rei li digueren: Heus aquí, Aman és dret al pati. I el rei digué: Que entri.
6 I Aman entrà, i el rei li digué: Què s’ha de fer a l’home que el rei vol honorar? I Aman digué en el seu cor: ¿A qui voldrà honorar el rei, sinó a mi?
7 I Aman respongué al rei: Per a l’home que el rei vol honorar,
8 que portin un vestit reial dels que el rei es vesteix, i un cavall dels que el rei cavalca, i que li posin la corona reial al cap;
9 i que posin el vestit i el cavall a la mà d’un dels caps més nobles del rei, i que vesteixi l’home a qui el rei vol honorar, i que el dugui cavalcant sobre el cavall per la plaça de la ciutat, i que proclamin davant d’ell: Així es fa amb l’home que el rei vol honorar!
10 I el rei digué a Aman: Afanya’t, pren el vestit i el cavall, tal com has dit, i fes-ho amb Mardoqueu, el jueu
6:2 Est 2:21
Ester 5, 6, 7
que seu a la porta reial. No ometis res de tot el que has dit.
11 I Aman va prendre el vestit i el cavall, i vestí Mardoqueu, i el féu cavalcar per la plaça de la ciutat, i proclamà davant d’ell: Així es fa amb l’home que el rei vol honorar!
12 I Mardoqueu tornà a la porta del rei; i Aman se n’anà ràpidament a casa seva, dolgut i amb el cap cobert. 13 I Aman va contar a Zèreix, la seva muller, i a tots els seus amics tot el que li havia passat; i els seus savis i Zèreix, la seva muller, li digueren: Si Mardoqueu, davant del qual has començat a caure, és del llinatge dels jueus, res no podràs contra ell, sinó que cauràs irremissiblement davant d’ell.
14 Encara parlaven amb ell, quan arribaren els eunucs del rei, i s’afa- nyaren a portar Aman al banquet que Ester havia preparat.
7
3 I la reina Ester va respondre, i digué: Si he trobat gràcia als teus ulls, oh rei, i si li sembla bé al rei, que se’m concedeixi la meva vida, és la meva petició, i la salvació del meu poble, és la meva requesta;
4 perquè jo i el meu poble hem estat venuts per ser destruïts, matats i exter- minats. Si haguéssim estat venuts com a esclaus i com a esclaves hauria callat; malgrat que l’enemic no hauria com- pensat aquest perjudici al rei.
5 Llavors el rei Assuer respongué, i digué a la reina Ester: Qui és aquest? I on és aquest que ha instigat el seu cor a fer això?
I el rei vingué amb Aman per
beure amb la reina Ester.
2 I també aquest segon dia el rei digué a Ester, durant el banquet del vi: Què demanes, reina Ester?, i et serà donat. I quina és la teva petició? Encara que demanis la meitat del regne, se’t concedirà.
575


   581   582   583   584   585