Page 590 - Biblia Català TBS
P. 590

Job 4, 5, 6
17 És el mortal més just que Déu? És l’home més pur que el qui l’ha fet? 18 Heus aquí, no es re a dels seus servents, i en els seus àngels hi troba errors:
19 menys encara es re a dels que habiten en cases de fang, que tenen els fonaments a la pols, que són es- clafats com l’arna.
20 Són destruïts des del matí  ns al vespre, desapareixen per sempre sense que ningú se n’ocupi.
21 No s’ha desfet llur pròpia excel·lència amb ells? Moren, però sense saviesa.
5Crida ara! ¿Hi haurà algú que et respongui? ¿I a quin dels sants et dirigiràs?
2 Perquè la indignació mata l’insensat, i la gelosia fa morir el ximple.
3 Jo he vist arrelar l’insensat, però de seguit vaig maleir el seu habitat- ge.
4 Els seus  lls estaran lluny de la se- guretat, i seran esmicolats al portal, i no hi haurà ningú que els alliberi.
5 La seva collita se la menjaran els famolencs, i l’agafaran d’entre les espines, i l’estafador engolirà la seva hisenda.
6 Perquè la dissort no surt de la pols, ni l’a icció brota del terreny;
7 sinó que l’home ha nascut per a l’a icció, com les guspires pugen volant amunt.
8 Tanmateix, jo cercaria Déu, i po- saria en Déu la meva causa;
9 ell fa coses grans i insondables, meravelles que no es poden comp- tar;
10 ell dóna pluja sobre la terra, i envia aigües sobre els camps,
11 per enaltir els humils, i perquè els a igits siguin aixecats en un lloc segur.
12 Ell desbarata els plans dels astuts, a   que les seves mans no puguin obrar amb e càcia.
13 Ell captura els savis en llur astú- cia, i fa que el consell dels tortuosos es precipiti;
14 de dia troben tenebres, i al migdia van a les palpentes com si fos de nit. 15 Ell, però, salva el pobre de l’espasa, de la boca d’ells, i de la mà del forçut. 16 Així el feble té esperança, i la injustícia tancarà la seva boca.
17 Heus aquí, feliç el mortal que Déu corregeix: no menystinguis, doncs, el càstig del Totpoderós.
18 Perquè ell és qui fa mal, i embena; ell fereix, i les seves mans guareixen.
19 De sis tribulacions t’alliberarà; i a la setena, el mal no et tocarà.
20 En temps de fam t’alliberarà de la mort; i en temps de guerra, del poder de l’espasa.
21 Del fueteig de la llengua en resta- ràs amagat; i no hauràs de témer la destrucció, quan arribi.
22 De la destrucció i de la fam, te’n riuràs; i no tindràs por de les bèsties del camp.
23 Perquè faràs un pacte amb les pedres del camp, i les bèsties del camp estaran en pau amb tu.
24 Isabràsquehihapaualateva tenda; i visitaràs la teva habitació, i no pecaràs;
25 i sabràs que la teva llavor és nombrosa, i la teva descendència, com l’herba de la terra.
26 Entraràs al sepulcre ja madur, com la garbera que, al seu temps, puja a l’era.
27 Heus aquí, això ho hem escrutat, i és cert; escolta-ho, i comprova-ho tu mateix.
6
5:11 1Sm 2:7; Ps 113:7-8 5:13 1Co 3:19 5:17 Pr 3:11-12; He 12:5-6 5:18 Dt 32:39 582
I Job va respondre, i digué:
Oh, si es pogués pesar exac-
2
tament la meva pena, i posar junta la meva calamitat a les balances!
3 Perquè ara seria més feixuga que la sorra del mar; per això se m’entrebanquen els mots.


   588   589   590   591   592