Page 60 - Biblia Català TBS
P. 60

Gènesi 43
3 I Judà li parlà dient: Aquell home ens ho va advertir en ferm, dient: No veureu la meva faç si el vostre germà no ve amb vosaltres.
4 Si envies el nostre germà amb nosaltres, baixarem i et comprarem menjar.
5 I si no l’envies, no hi baixarem, perquè aquell home ens digué: No veureu la meva faç si el vostre germà no ve amb vosaltres.
6 I Israel digué: ¿Per què m’heu fet mal, explicant a aquell home que encara teníeu un altre germà?
7 I ells digueren: L’home ens va preguntar amb insistència sobre nosaltres i sobre la nostra parentela, dient: Viu encara el vostre pare? Teniu algun altre germà? I nosaltres li vam explicar amb aquestes parau- les. ¿Com podíem saber que diria: Feu baixar el vostre germà?
8 I Judà digué al seu pare Israel: Envia el noi amb mi i ens aixecarem i marxarem, i viurem i no morirem, ni nosaltres ni tu ni els nostres petits.
9 Jo me’n faig responsable, recla- ma’l de la meva mà. Si no te’l torno i te’l poso al davant, llavors seré culpable davant teu tots els dies.
10 Perquè si no ens haguéssim retar- dat, ben cert que a hores d’ara ja hauríem tornat dues vegades.
11 I el seu pare Israel els digué: Si ha de ser així, llavors feu això: pre- neu els millors productes de la terra en els vostres bagatges, i baixeu-ho com un present a aquell home: una mica de bàlsam i una mica de mel, adragant i mirra, festucs i ametlles. 12 I preneu a la vostra mà el doble de diners, i torneu de la vostra mà els diners que van tornar a la boca de les vostres albardes: potser va ser un error.
13 I preneu el vostre germà, i alceu- vos, torneu a aquell home,
14 i que Déu Totpoderós us doni misericòrdies davant d’aquell home,
i us torni l’altre germà i Benjamí. I jo, si he de perdre els  lls, els per- dré.
15 I els homes agafaren aquell pre- sent, i també prengueren el doble dels diners en la seva mà, i Benjamí. I s’alçaren i baixaren a Egipte, i es presentaren davant de Josep.
16 I quan Josep veié Benjamí amb ells, digué al majordom de casa seva: Porta aquests homes a casa, i mata un animal i prepara’l, perquè aquests homes menjaran amb mi aquest migdia.
17 I l’home ho féu com Josep li havia dit, i l’home va dur els homes a casa de Josep.
18 I els homes tenien por perquè els duien a casa de Josep, i digueren: Ens porten aquí a causa dels diners que van tornar a les nostres albardes la primera vegada, per llançar-se contra nosaltres i caure’ns al da- munt, i per agafar-nos com a esclaus, amb els nostres ases.
19 I s’atansaren al majordom de la casa de Josep, i li parlaren a l’entra- da de la casa,
20 i li digueren: Oh senyor meu, vam baixar, és cert, la primera vega- da a comprar menjar;
21 i s’esdevingué que, en arribar a la posada, vam obrir les nostres albar- des i, heus aquí, els diners de cadas- cú eren a la boca de la seva albarda, els nostres diners amb el pes exacte, i ara els tornem de la nostra mà.
22 I hem baixat amb més diners a la nostra mà per comprar menjar. No sabem qui va posar els nostres diners dins les nostres albardes.
23 I ell digué: Pau a vosaltres, no tingueu por. El vostre Déu i el Déu del vostre pare, us ha posat un tresor dins de les vostres albardes; a mi em van arribar els vostres diners. I els féu sortir Simeó.
24 I l’home féu entrar els homes a casa de Josep, i els donà aigua, i es
60


   58   59   60   61   62