Page 601 - Biblia Català TBS
P. 601

4 Saps això? ¿Que des d’antic, d’ençà que l’home fou posat sobre la terra,
5 el cant de triomf dels malvats és breu, i l’alegria del profà només dura un moment?
6 Malgrat que la seva arrogància pugi als cels, i el seu cap toqui els núvols,
7 perirà per sempre com el seu propi fem; els qui l’han vist diran: On és?
8 Alçarà el vol com un somni, i no se’l trobarà; i s’esvairà com una visió de la nit.
9 L’ull que el veia, ja no el tornarà a veure més; i el seu lloc no el tornarà a contemplar.
10 Els seus  lls cercaran el favor dels pobres, i les seves mans resti- tuiran les seves riqueses.
11 Els seus ossos estan plens de la seva joventut, i amb ell, sobre la pols, aniran a jeure.
12 Malgrat que el mal sigui dolç a la seva boca, encara que l’amagui sota la seva llengua,
13 encara que el planyi i no el vul- gui deixar, i el retingui enmig del seu paladar:
14 el seu menjar se li regirarà als budells, esdevindrà fel d’àspids en les seves entranyes.
15 Engolí riqueses, i les vomità; Déu va fer que les tragués del ventre.
16 Fel d’àspids xuclarà, el matarà la llengua de l’escurçó.
17 No veurà els rierols, els rius, els torrents de mel i mantega.
18 Tornarà els guanys, sense engolir-se’ls, la recompensa de les seves riqueses, sense gaudir-ne’n;
19 perquè va oprimir, abandonà els pobres, i va espoliar les cases que no havia construït.
20 Perquè no coneixerà la tran- quil·litat en el seu ventre; no salvarà res del que desitjava.
21 Res no sobrava del seu menjar; per això la seva prosperitat no durarà.
Job 20, 21
22 En la plenitud de la seva pre- potència, li vindrà la penúria, tota mena de misèria vindrà sobre ell.
23 Quan sigui a punt d’omplir el seu ventre, Déu enviarà contra ell la seva ira encesa, que farà ploure sobre ell mentre menja.
24 Fugirà de les armes de ferro, però el traspassarà l’arc de bronze;
25 s’arrencarà la  etxa que li surt pel darrere, i la  etxa fulgurant li travessarà el fel: sobre ell cauran els terrors.
26 Tota la tenebra serà amagada als seus llocs secrets, un foc sense atiar el consumirà, el romanent de la seva tenda es trencarà.
27 Els cels descobriran la seva ini- quitat, i la terra s’aixecarà contra ell;
28 s’emportaran la collita de casa seva, els seus béns seran escampats el dia de la seva ira.
29 Aquesta és la porció de l’home malvat, de part de Déu; i l’herència que Déu li ha decretat.
21
I Job respongué, i digué:
Escolteu diligentment la
2
meva paraula, i que sigui això el vostre consol.
3 Suporteu-me, i jo parlaré; i des- prés que hagi parlat, us en podeu burlar.
4 És que jo em queixo contra un home? Per què, doncs, no s’hauria de des ciar el meu esperit?
5 Fixeu-vos en mi i astoreu-vos, i poseu-vos la mà a la boca.
6 Quan ho recordo, m’angoixo, i la meva carn s’esgarrifa.
7 ¿Per què els malvats viuen, enve- lleixen, i creixen en poder?
8 La seva llavor s’estableix amb ells davant seu, i els seus descendents davant dels seus ulls.
9 Les seves cases viuen en pau, sense por; i la vara de Déu no cau sobre ells.
593


   599   600   601   602   603