Page 606 - Biblia Català TBS
P. 606

Job 27, 28, 29
20 Els terrors l’atraparan com un aiguat, una rufagada se l’emportarà de nit.
21 El vent de l’est s’alçarà, i se n’anirà; i l’escombrarà tempestuosa- ment del seu lloc.
22 I Déu llançarà això sobre ell, i no tindrà compassió; voldria fugir corrents de la seva mà.
23 La gent picarà de mans contra ell, i el xiularan per fer-lo fora del seu lloc.
28
2 el ferro s’extrau de la terra, i de la pedra es fon el coure.
3 L’home posa   a la tenebra, i ho explora tot a la perfecció: les pedres de la tenebra espessa i de l’ombra de la mort.
4 Perfora un pou lluny dels llocs habitats, els llocs oblidats dels peus; suspesos, lluny dels homes, van oscil·lant.
5 De damunt la terra prové el pa, però per sota és remoguda com pel foc;
6 les seves pedres són dipòsits de sa r, i contenen partícules d’or.
7 Un sender que no coneix l’au de rapinya, i no l’albira l’ull del falcó,
8 ni el trepitgen els cadells de les feres altives, i el lleó no hi passa.
9 Ha estès la seva mà sobre la pedra foguera, ha capgirat de soca-rel les muntanyes;
10 ha obert galeries entre les roques, i el seu ull ha vist tot el que hi ha de preciós;
11 ha aturat els corrents dels rius, i ha tret a la llum el que era amagat. 12 Però la saviesa, on es troba? I, on resideix la intel·ligència?
13 L’home no coneix el seu valor: i no es troba a la terra dels vivents.
14 L’abisme ha dit: No és en mi! i el mar ha dit: Tampoc amb mi!
15 No es pot aconseguir amb or re-  nat; i no es pot pesar plata pel seu preu;
16 no es valorarà amb l’or pur d’O r, ni amb l’ònix preciós ni el sa r;
17 ni se la pot comparar amb l’or o el cristall, ni es pot canviar per un objecte d’or pur.
18 No cal fer esment del corall ni de les perles: l’adquisició de saviesa està per damunt de les pedres precio- ses.
19 No se li pot comparar el topazi de Cuix, ni es podrà valorar amb l’or puríssim.
20 Però la saviesa, on es troba? I, on resideix la intel·ligència?
21 Ha estat amagada als ulls de tots els vivents, i s’ha mantingut oculta als ocells dels cels.
22 La destrucció i la mort han dit: Amb les nostres orelles hem escoltat la seva fama.
23 Déu coneix el seu camí, i ell sap on resideix;
24 perquè ell observa els con ns de la terra, veu tot el que hi ha sota els cels.
25 Quan donà el pes al vent, i deter- minà la mesura de les aigües;
26 quan establí un límit per a la pluja, i un camí per al llampec de les tronades;
27 llavors ell ho veié i ho declarà, ell ho preparà i ho investigà.
28 I digué a l’home: Heus aquí, el temor del Senyor, això és la saviesa; i apartar-se del mal és la intel·ligència.
Hi ha una mina per a la plata,
i un lloc on re nen l’or;
28:15 Pr 8:11, 19 28:20 Jm 1:5 28:28 Ps 111:10; Pr 1:7 598
29
I Job continuà el seu discurs,
i digué:
2 Tant de bo se’m donés de viure com els mesos passats, com els dies en què Déu em guardava;
3 quan feia brillar la seva llàntia sobre el meu cap, quan caminava a la seva llum enmig de la tenebra.
4 Tal com era en els dies de la meva maduresa, quan el consell de Déu encerclava la meva tenda;
5 quan encara el Totpoderós era amb mi, i els meus nois al meu vol- tant;


   604   605   606   607   608