Page 608 - Biblia Català TBS
P. 608

Job 30, 31
15 Els terrors s’han girat contra mi, han perseguit com el vent la meva dignitat, i el meu benestar s’ha esvaït com un núvol espès.
16 I ara es vessa la meva ànima dintre meu, m’agafen dies d’a icció; 17 de nit se’m foraden els ossos, i els meus rosecs no dormen.
18 Amb gran força em rebrega la roba, m’estreny com el coll de la meva túnica.
19 M’ha llançat al fang, i m’he tor- nat com pols i cendra.
20 Et crido, i tu no em respons; em presento davant teu, i no em fas cas. 21 T’has enfurismat contra mi, t’oposes a mi amb la força de la teva mà;
22 m’aixeques sobre el vent, m’hi fas cavalcar, i tu em dissols en la tempesta.
23 Perquè sé que em portes a la mort, i a la casa assenyalada per a tots els vivents.
24 Tanmateix, no allargarà la mà a la tomba, encara que cridin auxili en la seva destrucció.
25 ¿No he plorat per aquell que es trobava en temps d’a icció? ¿La meva ànima no s’ha entristit pel pobre?
26 Quan esperava el bé, llavors vin- gué el mal; i quan esperava la llum, llavors vingué la tenebra.
27 Les meves entranyes bullen, i no es calmen; em confronten dies d’a icció.
28 Camino enfosquit, sense sol; m’alço en l’assemblea, demano auxili.
29 He esdevingut germà dels gossos salvatges, i un company de l’estruç. 30 La meva pell se m’ha ennegrit, i els meus ossos se’m cremen de febre.
31 I el so de la meva cítara s’ha tor- nat de dol, i el so del meu  abiol, de plor.
31:1 Mt 5:28 31:4 Pr 5:21 31:15 Pr 22:2 600
31He fet un pacte amb els meus ulls, ¿com em  xaré, doncs,
en una verge?
2 ¿I quina porció em donaria Déu des de dalt; i quina herència, el Totpoderós des de les altures?
3 ¿No és el desastre per a l’injust, i la desgràcia per als qui practiquen la iniquitat?
4 ¿No veu ell els meus camins, i compta tots els meus passos?
5 Si he caminat amb la mentida, i el meu peu s’ha afanyat a l’engany,
6 que em pesi amb unes balances justes, i que Déu conegui la meva integritat.
7 Si els meus passos s’han apartat del camí, i el meu cor se n’ha anat darrere els meus ulls, i a les meves mans s’hi ha aferrat alguna taca,
8 que jo sembri, i un altre s’ho mengi; i que els meus plançons si- guin arrencats.
9 Si el meu cor ha estat seduït per una dona, o m’he posat a l’aguait del meu veí,
10 que la meva dona molgui per un altre, i que altres s’inclinin sobre ella.
11 Perquè això és una maldat, i una iniquitat castigada pels jutges;
12 perquè això és un foc que devo- raria  ns a la destrucció, i arrencaria tota la meva collita.
13 Si he menyspreat el dret del meu servent i de la meva serventa, en llur pletcontrami,
14 ¿què faria jo quan Déu s’aixequés? I quan ell em visités, què li respondria?
15 Elquiemvaferamienelventre, noelvaferaell?¿IunmateixDéu no ens formà en la matriu?
16 Si m’he negat a satisfer la neces- sitat del pobre, i he fet consumir els ulls de la viuda;


































































































   606   607   608   609   610