Page 612 - Biblia Català TBS
P. 612

Job 34, 35
pobre. Perquè tots ells són l’obra de les seves mans.
20 Sobtadament moriran, i la gent serà torbada a mitjanit, i desaparei- xerà, i el poderós serà tret sense cap esforç.
21 Perquè té els seus ulls sobre els camins de cadascú, i ell observa tots els seus passos.
22 No hi ha tenebra ni ombra de mort, on es puguin amagar els qui practiquen la iniquitat.
23 Perquè ell no imposa a l’home més del que és just, per anar al judici de Déu.
24 Ell esmicola els poderosos sense haver d’indagar res, i en designa d’altres en llur lloc.
25 Per això ell coneix llurs obres, i els trastorna de nit, i els destrueix. 26 Els castiga com a malvats, a la vista de tothom;
27 perquè s’han apartat de darrere d’ell, i no han considerat cap dels seus camins,
28 fent que li arribi el clam del pobre, i que escolti el clam dels a i- gits.
29 I quan ell fa descansar, qui podrà condemnar? I quan ell amaga el ros- tre, qui el podrà contemplar? Tant si és contra una nació com contra un home,
30 a   que l’home profà no regni, no sigui que posi paranys al poble.
31 Car si algú diu a Déu: He supor- tat el meu càstig, no ofendré més;
32 mostra’m tot allò que no puc veure, si he fet iniquitat, no ho faré més;
33 ¿et sembla que ell ha de retri- buir perquè tu ho refusis o perquè tu ho acceptis, i no jo? I què saps? Parla.
34 Els homes de seny em diran, i l’home savi que m’escolti:
35 Job no ha parlat amb coneixe- ment, i les seves paraules no tenen lògica.
34:22 Ps 139:12; He 4:13 604
36 Que Job sigui examinat minucio- sament, perquè les seves respostes són pròpies dels homes inics.
37 Perquè augmenta el seu pecat amb una transgressió, pica de mans entre nosaltres, i ha multiplicat les seves paraules contra Déu.
35
I Elihú va respondre, i
digué:
2 Penses que és just això, quan dius: La meva justícia és més gran que la de Déu?
3 Perquè has dit: Què hi guanyes? De què apro ta separar-me del meu pecat?
4 Jo et donaré respostes, i als teus amics amb tu.
5 Considera els cels, i guaita; i mira els núvols, que són més alts que tu. 6 Si tu peques, què fas contra ell? i si multipliques les teves transgressions, què li fas?
7 Si tu ets just, ¿què li dónes, o què rep de la teva mà?
8 La teva maldat perjudica un home com tu, i la teva justícia apro ta els  lls d’Adam.
9 Clamaran a causa de les moltes opressions, cridaran auxili contra el braç dels grans.
10 Però ningú no diu: ¿On és Déu, el qui em va fer, que dóna psalms en la nit,
11 que ens fa més instruïts que les bèsties de la terra, i ens fa més savis que els ocells dels cels?
12 Allà cridaran, però ell no respon- drà, a causa de l’orgull dels malvats. 13 Certament Déu no escoltarà la vanitat, i el Totpoderós no ho consi- derarà.
14 Encara que diguis que no el veus, la causa del judici és davant d’ell, i l’has d’esperar.
15 Però ara, com que la seva ira no castiga, i no es  xa massa en l’estupidesa,


   610   611   612   613   614