Page 616 - Biblia Català TBS
P. 616

Job 39, 40
6 Al qual li vaig assignar el desert per casa seva, i el salobre, per al seu habitatge.
7 Se’n riu del tumult de la ciutat, no sent els crits del traginer;
8 ressegueix les muntanyes, la seva pastura, i va cercant tot el que és verd.
9 ¿Et voldrà servir el bou salvatge, o passarà la nit al costat de la teva menjadora?
10 ¿Podràs mantenir el bou salvatge en el solc per mitjà de les regnes, o desterrossarà la vall darrere teu?
11 ¿Et re aràs d’ell perquè té molta força, i li con aràs la teva feina?
12 ¿Te’n  aràs perquè et porti la teva llavor, i l’aplegui a la teva era?
13 ¿Vas fer tu l’ala que l’estruç bat lleugerament, o les ales i les plomes de la cigonya?
14 Perquè ella abandona sobre el terra els seus ous, i sobre la pols els escalfa,
15 i s’oblida que qualsevol peu els pot aixafar, i que alguna bèstia del camp els pot trepitjar.
16 Tracta amb duresa els seus  lls, com si no fossin seus; no li importa que el seu esforç sigui debades;
17 perquè Déu l’ha privat de seny, i no li ha impartit gens d’enteniment. 18 Però, quan s’alça agitant les ales, es riu del cavall i del seu genet.
19 ¿Has donat tu la bravesa al ca- vall? ¿Has revestit el seu coll amb la crinera?
20 ¿El fas saltar com una llagosta? El seu potent esbufec espanta.
21 Piafa a la vall, i s’ufana en la seva força; surt a l’encontre de les armes; 22 es riu de la por, i res no l’espanta, i no es fa enrere davant l’espasa.
23 Al seu  anc ressona el buirac,  amegen la llança i la javelina.
24 Amb tremolor estrepitosa engo- leix el terra, i no fa cas del so del corn.
40:4 Ps 51:4 608
25 A cada toc de corn, diu: Ah! i des de lluny ensuma la batalla, el renou dels comandants i la cridòria.
26 ¿És per la teva intel·ligència que vola l’esparver, i desplega les seves ales cap al vent del sud?
27 ¿Puja amunt l’àguila quan tu ho manes, i posa el seu niu a les altu- res?
28 Al penyal habita i s’hi estatja, sobre l’agulla d’un penyal, i al lloc inaccessible;
29 des d’allà espia la presa, els seus ulls  ten des de lluny.
30 I les seves cries xarrupen la sang; i on hi ha cadàvers, allà s’hi troba.
40I Jahveh respongué a Job, i digué:
2 El qui discuteix amb el Totpoderós, el corregirà? El qui fa retret a Déu, que respongui a això.
3 I Job respongué a Jahveh, i digué: 4 Heus aquí, sóc vil: què et puc respondre? Em poso la mà sobre la boca.
5 He parlat una vegada, i no respon- dré; i dues vegades, però no afegiré res més.
6 I Jahveh va respondre a Job d’enmig de la tempesta, i digué:
7 Cenyeix-te, au va, els teus lloms com un home: jo et preguntaré, i tu m’ho explicaràs.
8 ¿Vols també invalidar el meu judi- ci; em condemnaràs per justi car-te tu? 9¿TenselbraçcomeldeDéu;i trones amb una veu com la d’ell?
10 Adorna’t, doncs, de majestat i de grandesa, i revesteix-te d’honor i d’esplendor.
11 Escampa el furor de la teva ira, i guaita tot home orgullós, i humilia’l; 12 guaita tot home orgullós, i doble- ga’l, i esclafa els malvats al seu lloc.


   614   615   616   617   618