Page 621 - Biblia Català TBS
P. 621

2 Tingues misericòrdia de mi, Jahveh, perquè jo sóc feble: guareix-me, Jahveh, perquè els meus ossos s’es- glaien;
3 i la meva ànima està molt esgla- iada. I tu, Jahveh,  ns quan triga- ràs?
4 Torna, Jahveh, allibera la meva ànima, salva’m per la teva misericòr- dia.
5 Perquè no hi ha record de tu en la mort: en el sepulcre, qui et donarà gràcies?
6 Estic esgotat de gemegar, tota la nit inundo el meu llit; amb el meu plor deixo xop el meu jaç.
7 La vista se’m desfà de disgust, s’envelleix a causa de tots els meus adversaris.
8 Aparteu-vos de mi tots els qui feu iniquitat, perquè Jahveh escolta la veu del meu plor.
9 Jahveh ha escoltat la meva súpli- ca, Jahveh rep la meva pregària.
10 Que tots els meus enemics siguin avergonyits i restin molt esglaiats: que tornin enrere, que siguin aver- gonyits de sobte.
Psalm 7
Xigaion de David, que cantà a Jahveh per les paraules de Cuix, el benjaminita.
1 Jahveh, Déu meu, en tu con o, salva’m de tots els que em perse- gueixen, i allibera’m.
2 No sigui que algú m’esquinci l’ànima com un lleó, esbocinant-me, sense que ningú m’alliberi.
3 Jahveh, Déu meu, si he fet això, si hi ha injustícia en els meus pal- mells,
4 si he tornat mal al qui té un pacte de pau amb mi, i jo he espoliat el meu adversari sense causa:
5 que l’enemic persegueixi la meva ànima i l’atrapi, i que trepitgi per
Psalms 6, 7, 8
terra la meva vida, i que posi la meva glòria a la pols. Selah.
6 Alça’t, Jahveh, en la teva ira, aixe- ca’t contra la fúria dels meus adver- saris, i desvetlla per a mi el judici que has manat.
7 Que l’assemblea dels pobles t’envolti; a causa d’ells, doncs, torna al teu lloc elevat.
8 Jahveh jutjarà els pobles: jutja’m, Jahveh, segons la meva justícia i segons la meva integritat que hi ha sobre mi.
9 Fes, et prego, que la maldat dels malvats s’acabi, i estableix el just: tu que examines el cors i els ronyons, oh Déu just!
10 El meu escut és en Déu, que salva els rectes de cor.
11 Déu és un jutge just, i Déu s’indigna cada dia amb el malvat.
12 Si algú no es penedeix, ell esmola la seva espasa, tiba el seu arc, i el posa a punt;
13 i prepara les seves armes mortals, fa dels seus dards perseguidors ence- sos.
14 Heus aquí, trama iniquitat, i con- cep la dolenteria, i infanta la false- dat.
15 Cava una fossa i la fa fonda, però ell mateix cau dins del forat que ha fet.
16 La seva dolenteria tornarà sobre el seu cap, i la seva violència caurà damunt la seva clepsa.
17 Dono gràcies a Jahveh per la seva justícia, i lloo el Nom de Jahveh, l’Altíssim!
Psalm 8
Per al director. Sobre Guittit. Psalm de David.
1 Jahveh, Senyor nostre, que hono- rable és el teu Nom en tota la terra! Tu has posat la teva glòria dalt dels cels.
6:5 sepulcre: en hebreu Xeol 6:8 Mt 7:23 7:9 Jr 11:20; Ap 2:23
613


   619   620   621   622   623