Page 623 - Biblia Català TBS
P. 623

2 Amb orgull el malvat persegueix l’a igit: seran atrapats en les intri- gues que han tramat.
3 Perquè el malvat es glorieja en la cobejança de la seva ànima, i beneeix el cobejós, i menysprea Jahveh.
4 El malvat, en l’altivesa del seu rostre, no el cerca; totes les seves intrigues són: no hi ha Déu.
5 Els seus camins són torçuts en tot moment: els teus judicis són massa amunt per a ell, s’in a contra tots els seus adversaris; 6diuenelseucor:Mainoseré mogut, de generació en generació no tindré cap mal.
7 La seva boca és plena de male- dicció i d’enganys i de frau: sota la seva llengua hi ha malícia i iniqui- tat.
8 S’està en una emboscada a les viles, en llocs amagats mata l’innocent: els seus ulls espien l’indefens.
9 S’està a l’aguait en un lloc ama- gat, com un lleó en la seva cova, guaita per atrapar l’indefens: atrapa l’indefens, l’arrossega amb la seva xarxa.
10 S’ajup, s’inclina, i els desvalguts cauen a causa de la seva força.
11 Diu en el seu cor: Déu se n’oblida, amaga el seu rostre, mai no ho veurà.
12 Alça’t, Jahveh! Aixeca la mà, oh Déu! No oblidis els a igits.
13 ¿Per què el malvat menysprea Déu? Diu en el seu cor: No me’n demanarà compte.
14 Tu ho veus, perquè tu mires la malícia i la provocació per agafar-les amb la teva mà. L’indefens es refu- gia en tu, tu ets el qui ajudes l’orfe. 15 Trenca el braç del malvat i del dolent: cerca la seva maldat,  ns que no en trobis gens.
16 Jahveh és el Rei etern i in nit: els gentils seran destruïts de la terra d’ell.
10:7 Rm 3:14. 10:16 1Tm 1:17 12:1 Is 57:1
Psalms 10, 11, 12
17 Jahveh, tu escoltes el desig dels humils: prepares llur cor, pares la teva oïda,
18 per fer justícia a l’orfe i a l’oprimit, a   que mai més no els espanti l’ho- me de la terra.
Psalm 11
Per al director. De David.
1 En Jahveh con o. ¿Com podeu dir a la meva ànima: Fuig a la teva muntanya, ocell?
2 Perquè, heus aquí, els malvats tiben l’arc, posen la  etxa sobre la corda, per llançar-la en la foscor als rectes de cor.
3 Si els fonaments són destruïts, què farà el just?
4 Jahveh és en el temple de la seva santedat, el tron de Jahveh és en els cels: els seus ulls miren, les seves parpelles examinen els  lls d’Adam. 5 Jahveh examina el just, però la seva ànima odia el malvat i el qui estima la violència.
6 Farà ploure trampes sobre els malvats, foc i sofre i vent abrusador serà la porció de llur copa.
7 Perquè Jahveh és just, ell estima les coses justes: l’home recte veurà la seva faç.
Psalm 12
Per al director. Sobre Haixeminit. Psalm de David.
1 Salva’ns, Jahveh, perquè s’acaben els pietosos, perquè els  dels desapa- reixen d’entre els  lls d’Adam.
2 Es parlen falsedat els uns als altres, amb llavis aduladors: parlen amb un doble cor.
3 Jahveh destruirà tots els llavis aduladors, la llengua que parla gran- deses;
4 els que diuen: Amb la nostra llen- gua prevaldrem, els nostres llavis són ben nostres, qui és senyor nostre?
615


   621   622   623   624   625