Page 624 - Biblia Català TBS
P. 624

Psalms 12, 13, 14, 15, 16
5 A causa de l’opressió dels po- bres, pel gemec dels desvalguts, ara m’alço, diu Jahveh. Jo el salvaré d’aquell que s’in a contra ell.
6 Les paraules de Jahveh són parau- les pures: plata re nada en un gresol de terra, puri cada set vegades.
7 Tu, Jahveh, els guardaràs; el pro- tegiràs a ell d’aquesta generació per sempre.
8 Els malvats roden per tot arreu, quan la vilesa puja entre els  lls d’Adam.
Psalm 13
Per al director. Psalm de David.
1 ¿Fins quan, Jahveh, m’oblidaràs contínuament? Fins quan m’amagaràs el teu rostre?
2 ¿Fins quan tindré neguits dins la meva ànima, tristesa dins del meu cor tot el dia? Fins quan el meu enemic serà exalçat sobre mi?
3 Mira, respon-me, Jahveh, Déu meu! Il·lumina els meus ulls, no sigui que m’adormi en la mort.
4 No sigui que el meu enemic digui: L’he vençut; i els meus adversaris s’alegrin perquè he estat sacsejat.
5 Però jo con o en la teva bondat, el meu cor s’alegrarà en la teva salvació. 6 Canto a Jahveh perquè m’ha afa- vorit.
Psalm 14
Per al director. De David.
1 Diu el neci dins del seu cor: No hi ha Déu. S’han corromput, han comès una dolenteria abominable: no hi ha ningú que faci el bé.
2 Jahveh mira des dels cels sobre els  lls d’Adam per veure si n’hi ha cap d’assenyat, que cerqui Déu.
3 Tots s’han desviat, s’han pervertit tots alhora, no hi ha qui faci el bé, ni un de sol.
12:6 Pr 30:5 14:1-3 Rm 3:10-12 616
4 ¿No tenen enteniment tots els qui practiquen la iniquitat? Devoren el meu poble com si mengessin pa: no invoquen Jahveh.
5 Allà s’aterriran de terror, perquè Déu és amb la generació dels justos. 6 Us burleu del consell de l’a igit, perquè Jahveh és el seu refugi.
7 Qui donarà des de Sió la salvació a Israel? Quan Jahveh farà retornar la captivitat del seu poble, Jacob exultarà de goig, Israel s’alegrarà!
Psalm 15
Psalm de David.
1 Jahveh, qui habitarà en el teu tabernacle? Qui sojornarà en la mun- tanya de la teva santedat?
2 El qui camina amb integritat i practica la justícia, i diu la veritat en el seu cor;
3 no calumnia amb la seva llengua, no fa mal al seu proïsme, i no supor- ta l’oprobi contra el seu proïsme.
4 Als seus ulls, el vil és menyspreat; però honora els qui temen Jahveh. Jura en perjudici seu, i no canvia.
5 No presta el seu diner amb usura, i no accepta cap suborn contra l’innocent. El qui fa això no serà mai sacsejat.
Psalm 16
Mictam de David.
1 Guarda’m, Jahveh, perquè en tu con o.
2 Ànima meva, has dit a Jahveh: Tu ets el meu Senyor, no hi ha cap bé peramiforadetu.
3 Per als sants que hi ha a la terra, i per als excel·lents, tot el meu afecte és amb ells.
4 Es multiplicaran les desgràcies dels qui van darrere un altre déu; no els oferiré les seves libacions de


   622   623   624   625   626