Page 625 - Biblia Català TBS
P. 625

sang, i no pronunciaré els seus noms amb els meus llavis.
5 Jahveh és la porció de la meva heretat, i la meva copa: tu mantens la meva sort.
6 Les cordes m’han caigut en llocs deliciosos: sí, aquesta herència és preciosa per a mi.
7 Beneeixo Jahveh que m’aconsella, també de nit disciplina els meus ro- nyons.
8 Poso Jahveh contínuament da- vant meu, perquè ell és a la meva dreta, mai no seré sacsejat.
9 Per això el meu cor s’alegra, i la meva glòria exulta de goig: sí, la meva carn reposa segura.
10 Perquè tu no abandonaràs la meva ànima al sepulcre, ni perme- tràs que el teu sant vegi la corrupció. 11 M’has fet conèixer el camí de la vida: en la teva presència hi ha ple- nitud de goigs, a la teva dreta hi ha delícies per sempre.
Psalm 17
Pregària de David.
1 Escolta, Jahveh, la justícia, atén el meu crit; escolta atentament la meva pregària, que surt de llavis sense engany.
2 Que el meu judici surti de la teva presència: els teus ulls miren les coses rectes.
3 Tu examines el meu cor, tu em vi- sites de nit, tu em proves, i no trobes res fals: m’he proposat que la meva boca no transgredeixi.
4 Concernent les obres dels homes, per la paraula dels teus llavis m’he guardat dels camins del violent.
5 Els meus passos estan ben afer- mats en els teus senders: les meves petjades no vacil·laran.
6 Jo t’invoco perquè tu em respons, oh Déu, inclina la teva orella vers mi, escolta el meu parlar.
16:8-11 Ft 2:25-28 16:10 sepulcre: en hebreu Xeol
Psalms 16, 17, 18
7 Fes admirables les teves miseri- còrdies, tu que salves de llurs adver- saris els qui es refugien en la teva dreta.
8 Guarda’m com la nineta de l’ull, amaga’m a l’ombra de les teves ales, 9 de davant dels malvats que m’assalten, dels meus enemics de l’ànima que m’envolten.
10 Es tanquen en el seu propi greix, les seves boques parlen amb orgull. 11 Ara rodegen els nostres passos, els seus ulls espien per llançar-nos a terra.
12 El seu semblant és com un lleó àvid per esbocinar, i com un lleó jove ajupit en amagatalls.
13 Alça’t, Jahveh, confronta’l, sotmet-lo. Deslliura la meva ànima del malvat amb la teva espasa:
14 dels homes, Jahveh, amb la teva mà, dels homes del món que tenen llur porció en aquesta vida, i tu omples llur ventre amb el teu tresor amagat; els  lls estan saci- ats, i deixen la resta per als seus infants.
15 Però jo, en la teva justícia, con- templaré el teu rostre: estaré satisfet amb la teva semblança quan em desvetlli.
Psalm 18
Per al director. Psalm de David, ser- vent de Jahveh, que adreçà a Jahveh les paraules d’aquest càntic el dia que Jahveh el deslliurà de la mà de tots els seus enemics, i de la mà de Saül. I digué:
1 T’estimo Jahveh, força meva.
2 Jahveh és el meu penyal i la meva fortalesa i el meu alliberador. El meu Déu, la meva Roca, en ell con o: el meu escut i el corn de la meva salva- ció, el meu refugi.
3 Invocaré Jahveh, digne de ser lloat, i seré salvat dels meus enemics.
16:10 Ft 2:31; 13:35 18:1 2Sm 22
617


   623   624   625   626   627