Page 626 - Biblia Català TBS
P. 626

Psalms 18
4 M’envoltaven els dolors de la mort, i els torrents de Belial em feien por.
5 M’encerclaven els llaços del se- pulcre, els paranys de la mort em confrontaven.
6 En la meva angoixa vaig invocar Jahveh, i vaig cridar auxili al meu Déu. Ell escoltà la meva veu des del seu santuari, i el meu crit d’auxili davant d’ell arribà a les seves ore- lles.
7 I la terra fou sacsejada i tremolà, i els fonaments de les muntanyes trontollaren, i foren sacsejats perquè ell estava indignat.
8 Pujà fum dels seus narius, i de la seva boca en sortí un foc devorador que encenia els carbons.
9 Ell inclinà els cels, i baixà: i hi havia una espessa foscor sota els seus peus.
10 I muntava sobre un querubí, i volava: i volava veloç sobre les ales del vent.
11 Féu de la tenebra el seu cobertor: el seu dosser entorn d’ell era la fos- cor de les aigües, núvols espessos.
12 Al resplendor de la seva presèn- cia els núvols espessos s’esvaïren, calamarsa i brases de foc.
13 I Jahveh féu tronar en els cels, i l’Altíssim donà la seva veu, calamar- sa i brases de foc.
14 I envià les seves  etxes, i els dispersà: i llançà llamps, i els con- fongué.
15 I aparegueren els corrents de les aigües, i es descobriren els fona- ments del món, a causa de la teva reprensió, Jahveh, de la bufada de l’esperit del teu furor.
16 Ell envià des de dalt, m’agafà, em tragué fora de les moltes aigües;
17 m’alliberà del meu poderós enemic, i dels qui m’odiaven, perquè eren més forts que jo.
18:5 sepulcre: en hebreu Xeol 18:33 Ha 3:19 618
18 Se’m van oposar el dia de la meva calamitat, però Jahveh fou el meu suport, 19iellemvaportarenunlloc ample, em rescatà, perquè es va complaure en mi.
20 Jahveh em recompensa segons la meva justícia, em retribueix segons la puresa de les meves mans,
21 perquè guardo els camins de Jahveh, i no he obrat malvadament apartant-me del meu Déu;
22 perquè tinc davant meu tots els seus judicis, i no em desvio dels seus estatuts;
23 i sóc íntegre amb ell, i em guardo de la meva iniquitat.
24 Per això Jahveh em recompensa segons la meva justícia, segons la puresa de les meves mans davant dels seus ulls.
25 Amb el misericordiós, tu ets mi- sericordiós; amb l’home íntegre, tu ets íntegre;
26 amb el sincer, tu ets sincer; i amb el tort, tu et mostres sagaç.
27 Perquè tu salves el poble a igit, però tu abats els ulls dels altius.
28 Perquè tu encens la meva llàntia: Jahveh, el meu Déu, ell il·lumina la meva tenebra.
29 Perquè amb tu corro contra una tropa, i amb el meu Déu puc saltar el mur.
30 El camí de Déu és perfecte: el par- lar de Jahveh és pur. Ell és un escut per a tots els qui con en en ell.
31 Perquè, ¿qui és Déu, fora de Jahveh; i qui és la Roca, fora del nostre Déu?
32 El Déu que em cenyeix de força, i fa el meu camí perfecte.
33 Ell fa tornar els meus peus com els de les daines, i em posa sobre els meus llocs alts.


   624   625   626   627   628