Page 627 - Biblia Català TBS
P. 627

34 Ell entrena les meves mans per a la batalla, i els meus braços poden tensar l’arc de bronze.
35 I tu m’has donat l’escut de la teva salvació, i la teva dreta m’aferma, i la teva benevolència m’engrandeix. 36 Has eixamplat el lloc sota el meu pas, i els meus turmells no tronto- llen.
37 Persegueixo els meus enemics i els atrapo, i no torno  ns que els destrueixo;
38 els esmicolo, i no es poden alçar, cauen sota els meus peus.
39 I em cenyeixes de força per a la batalla, doblegues sota meu els que s’alcen contra mi.
40 I em dónes el clatell dels meus enemics, i destrueixo els qui m’odien. 41 Criden auxili, però ningú no els salva; a Jahveh, però no els respon. 42 I els bato com la pols davant del vent, els aixafo com el fang dels car- rers.
43 Tu m’alliberes de les controvèr- sies del poble, tu em poses com el cap de les nacions: un poble que no coneixia em serveix.
44 Tan aviat com ho escolta l’orella, m’obeeixen: els  lls de l’estranger  ngeixen obeir-me.
45 Els  lls de l’estranger s’afebleixen, i surten tremolant dels seus amaga- talls.
46 Viu Jahveh! I sigui beneïda la meva Roca! I sigui exalçat el Déu de la meva salvació!
47 El Déu que m’ha donat les ven- jances, i sotmet pobles sota meu.
48 Ell m’allibera dels meus enemics: sí, tu m’alces per damunt dels qui s’alcen contra mi, tu m’alliberes de l’home violent.
49 Per això et donaré gràcies entre les nacions, Jahveh, i lloaré el teu Nom.
50 Ell fa grans les victòries del seu rei, i fa misericòrdia al seu ungit, a David i al seu llinatge per sempre.
18:49 Rm 15:9 19:1 Rm 1:19-20 19:4 Rm 10:18
Psalm 19
Per al director. Psalm de David.
1 Els cels declaren la glòria de Déu, i l’expansió proclama l’obra de les seves mans.
2 El dia emet el missatge a l’altre dia, i la nit transmet el coneixement a l’altra nit.
3 No hi ha mot, no hi ha vocable, no s’escolta llur veu:
4 en tota la terra s’estén llur cordill de mesurar, i llurs paraules  ns al terme del món. Déu ha posat per al sol un tabernacle en ells,
5 i aquell surt com un nuvi de la seva cambra, està joiós com un va- lent per córrer la cursa:
6 d’un extrem dels cels té la seva eixida, i fa la seva volta  ns a llurs extrems, i res no s’amaga de la seva escalfor.
7 La llei de Jahveh és perfecta, res- taura l’ànima: el testimoni de Jahveh és ferm, fa savi el senzill.
8 Els preceptes de Jahveh són rec- tes, alegren el cor: el manament de Jahveh és pur, il·lumina els ulls.
9 El temor de Jahveh és net, roman per sempre: els judicis de Jahveh són veritat, tots alhora són justos;
10 més desitjables que l’or, i més que molt or re nat; són més dolços que la mel que regalima de la bres- ca.
11 També el teu servent és advertit per ells: en guardar-los hi ha una gran recompensa.
12 ¿Qui pot discernir els pro- pis errors? Deslliura’m dels que s’amaguen.
13 També dels arrogants, guarda el teu servent, que no em dominin: llavors seré íntegre i seré deslliurat d’una gran transgressió.
14 Que els mots de la meva boca, i la meditació del meu cor, siguin agradables davant teu, Jahveh, Roca meva i Redemptor meu!
Psalms 18, 19
19:12 Jb 34:32
619


   625   626   627   628   629