Page 628 - Biblia Català TBS
P. 628

Psalms 20, 21, 22
Psalm 20
Per al director. Psalm de David.
1 Que Jahveh et respongui el dia de l’angoixa, que el Nom del Déu de Jacob et protegeixi.
2 Que ell t’enviï l’auxili des del san- tuari, i que et sostingui des de Sió.
3 Que recordi tots els teus presents, i que faci cendres el teu holocaust. Selah.
4 Que et doni el desig del teu cor, i que compleixi tot el teu propòsit.
5 Celebrarem la teva salvació, i en el Nom del nostre Déu alçarem els nostres estendards.
Que Jahveh compleixi totes les teves peticions.
6 Ara sé que Jahveh salva el seu ungit; ell li respon des dels cels de la seva santedat, amb el poder salvador de la seva mà dreta.
7 Uns con en en carros, d’altres en cavalls, però nosaltres fem memòria del Nom de Jahveh, el nostre Déu.
8 Aquells es dobleguen i cauen, però nosaltres ens alcem i romanem drets.
9 Jahveh, salva’ns! Que el Rei ens respongui el dia que l’invoquem.
Psalm 21
Per al director. Psalm de David.
1 Jahveh, el rei s’alegra en el teu poder, i exulta de goig en la teva salvació!
2 Tu li dónes el desig del seu cor, i no li refuses la petició dels seus llavis. Selah.
3 Perquè el reps amb benediccions excel·lents, li poses una corona d’or re nat al cap.
4 Ell et demanava vida: tu li dónes extensió de dies per sempre i eterna- ment.
5 La seva glòria és gran en la teva salvació, poses sobre ell esplendor i majestat.
6 Perquè tu li assenyales bene- diccions eternes: l’omples de goig amb la teva presència.
7 Perquè el rei con a en Jahveh, i per la bondat de l’Altíssim no serà mogut.
8 La teva mà atraparà tots els teus enemics: la teva mà dreta atraparà els qui t’odien.
9 Els posaràs com un forn de foc en el temps de la teva indignació: Jahveh els engolirà en la seva ira, i el foc els devorarà.
10 Destruiràs el seu fruit de la terra, i llur llinatge d’entre els  lls d’Adam.
11 Perquè tramen mal contra tu, planegen intriga, però no reeixiran; 12 perquè tu els faràs girar d’esquena, quan apuntaràs amb les cordes del teu arc vers llurs rostres.
13 Alça’t Jahveh, amb la teva força: cantarem i lloarem el teu poder!
Psalm 22
Per al mestre de cant. Al to d’Aièlet ha-xakhar. Psalm de David.
1 Déu meu, Déu meu, per què m’has desemparat? Ets tan lluny de la meva salvació, de les paraules del meu gemegar.
2 Déu meu, crido de dia, i tu no respons; i de nit, i no hi ha repòs per a mi.
3 Tu, tanmateix, ets sant, el qui habites entre les lloances d’Israel.
4 En tu con aren els nostres pares: van con ar, i tu els vas alliberar;
5 clamaren a tu, i foren deslliurats: en tu con aren, i no foren avergo- nyits.
6 Però jo sóc un cuc vermell, i no pas un home; un rebutjat per la gent, i menyspreat pel poble.
7 Tots els qui em veuen es burlen de mi: barbollen amb el llavi, mouen el cap, dient:
22:2 Mt 27:46; Mc 15:34 22:6 Is 53:3 22:7 Mt 27:39 620


   626   627   628   629   630