Page 629 - Biblia Català TBS
P. 629

8 S’ha encomanat a Jahveh, que l’alliberi, que el rescati, perquè es complau en ell.
9 Perquè tu ets el qui em tragueres del ventre, el qui em donares espe- rança quan era sobre els pits de la meva mare.
10 Sobre tu he estat llançat des de la matriu: des del ventre de la meva mare, tu ets el meu Déu.
11 No t’allunyis de mi, perquè l’angoixaésaprop,perquènohiha ningú que ajudi.
12 M’envolten molts braus, els po- derosos de Basan em rodegen.
13 Obren llur boca contra mi, com un lleó que esbocina i rugeix.
14 Sóc vessat com l’aigua, i tinc separats tots els meus ossos: el meu cor és com la cera, es fon dins les meves entranyes.
15 La meva força s’asseca com la terrissa, i la meva llengua s’enganxa al meu paladar; i tu m’has posat a la pols de la mort.
16 Perquè els gossos m’han envol- tat, una colla de malfactors m’ha en- cerclat, han foradat les meves mans i els meus peus,
17 podria comptar tots els meus ossos; ells miren, em contemplen.
18 Es reparteixen els meus vestits entre ells, i es juguen a la sort la meva roba.
19 Però tu, Jahveh, no t’allunyis de mi: força meva, afanya’t a ajudar-me. 20 Allibera la meva ànima de l’espasa, la meva única de les urpes del gos. 21 Salva’m de la boca del lleó i de les banyes dels bous salvatges. Tu m’has respost.
22 Anunciaré el teu Nom als meus germans, enmig de l’assemblea et cantaré lloances.
23 Els qui temeu Jahveh, lloeu-lo: tot el llinatge de Jacob, glori queu-lo, i temeu-lo tots els descendents d’Israel.
Psalms 22, 23
24 Perquè no menyspreà i no abo- minà l’a icció de l’a igit, i no li amagà el seu rostre: i en cridar vers ell, l’escoltà.
25 Per a tu serà la meva lloança en la gran assemblea: compliré els meus vots davant dels qui el temen. 26 Els a igits menjaran i restaran satisfets, lloaran Jahveh els qui el cerquen: el vostre cor viurà per sem- pre!
27 Ho recordaran, i tornaran a Jahveh tots els con ns de la terra, i totes les famílies de les nacions adoraran davant teu:
28 perquè de Jahveh és el regne, i ell domina en les nacions.
29 Tots els poderosos de la terra menjaran i adoraran: s’inclinaran davant d’ell tots els qui baixen a la pols, i ningú no podrà fer viure la pròpia ànima.
30 El seu llinatge el servirà; serà comptat com una generació per al Senyor.
31 Vindran i proclamaran la justícia d’ell a un poble que naixerà, perquè ell ha fet això.
Psalm 23
Psalm de David.
1 Jahveh és el meu pastor, no em manca res:
2 em fa reposar en pastures d’herba tendra, em mena vora aigües de repòs.
3 Ell restaura la meva ànima, em guia per senders de justícia, per honor del seu Nom.
4 Encara que camini en la vall de l’ombra de la mort, no tinc por de cap mal perquè tu ets amb mi: la teva vara i el teu bastó em confor- ten.
5 Tu pares taula davant meu enfront dels meus adversaris: m’ungeixes el cap amb oli, la meva copa és plena  ns a vessar.
22:18 Mt 27:35; Mc 15:24; Lc 23:34; Jn 19:24 22:22 He 2:12 22:24 He 5:7 23:2 Ap 7:17
621


   627   628   629   630   631