Page 631 - Biblia Català TBS
P. 631

17 Les a iccions del meu cor aug- menten: allibera’m de les meves angoixes.
18 Mira el meu neguit i la meva fati- ga, i perdona tots els meus pecats. 19 Mira els meus enemics, perquè són molts, i m’odien amb un odi violent.
20 Guarda la meva ànima, i deslliu- ra’m: que jo no sigui avergonyit, perquè con o en tu.
21 Que la integritat i la rectitud em salvaguardin, perquè espero en tu.
22 Redimeix Israel, oh Déu, de totes les seves a iccions!
Psalm 26
De David.
1 Jutja’m, Jahveh, perquè jo cami- no en la meva integritat: i en Jahveh con o, no trontollaré.
2 Examina’m, Jahveh, i prova’m; passa pel gresol els meus ronyons i el meu cor.
3 Perquè la teva misericòrdia és davant dels meus ulls, i camino en la teva veritat.
4 No m’assec amb els homes falsos, i no vaig amb els hipòcrites.
5 Odio l’assemblea dels malfactors, i no m’assec amb els malvats.
6 Em rento les mans en la inno- cència, i vinc entorn del teu altar, Jahveh,
7 per proclamar amb accions de gràcies, i per declarar tots els teus prodigis.
8 Jahveh, estimo l’habitatge de casa teva, i el lloc on resideix la teva glò- ria.
9 No apleguis la meva ànima amb els pecadors, ni la meva vida amb els homes sanguinaris;
10 en les mans dels quals hi ha intriga, i la seva dreta és plena de suborns.
26:2 Jb 23:10; Ps 139:23 27:8 Is 26:9; 45:19
Psalms 25, 26, 27
11 Però jo caminaré en la meva integritat: redimeix-me, i tingues mi- sericòrdia de mi.
12 El meu peu està ferm en la recti- tud, beneiré Jahveh en els aplecs.
Psalm 27
De David.
1 Jahveh és la meva llum i la meva salvació, de qui he de tenir por? Jahveh és el baluard de la meva vida, de qui m’he d’espantar?
2 En venir els malfactors contra mi per devorar la meva carn, els meus adversaris i els meus enemics, ells ensopeguen i cauen.
3 Encara que un exèrcit acampés contra mi, el meu cor no tindrà por. Encara que s’alci guerra contra mi, en això jo con aré.
4 Una cosa he demanat a Jahveh, això cerco: de viure a la casa de Jahveh tots els dies de la meva vida, per contemplar la bellesa de Jahveh, i investigar en el seu temple.
5 Perquè ell m’amagarà en el seu tabernacle el dia dolent, em cobrirà en un lloc secret de la seva tenda, m’alçarà dalt d’una roca.
6 I ara el meu cap s’elevarà per damunt dels meus enemics que m’envolten: i oferiré en la seva tenda sacri cis de goig, cantaré i lloaré amb psalms a Jahveh.
7 Escolta, Jahveh, la meva veu quan crido: i tingues misericòrdia de mi, i respon-me.
8 A tu diu el meu cor: Cerqueu el meu rostre. El teu rostre, Jahveh, estic cercant.
9 No m’amaguis el teu rostre, no rebutgis amb ira el teu servent. Tu ets el meu ajut, no m’abandonis ni em desemparis, Déu de la meva salvació. 10 Encara que el meu pare i la meva mare em desemparessin, Jahveh m’acollirà.
623


   629   630   631   632   633