Page 633 - Biblia Català TBS
P. 633

5 Perquèlasevairaduraunmo- ment; en el seu favor hi ha la vida. Al vespre s’hi allotja el plor, però al matí arriba el goig.
6 I jo deia en la meva prosperitat: Mai no seré mogut.
7 Jahveh, en el teu favor afermes amb força la meva muntanya: si tu amagues el teu rostre, estic atordit.
8 A tu clamo, Jahveh; i al Senyor demano misericòrdia.
9 Quin guany hi ha en la meva sang, si baixo a la fossa? Et lloarà la pols? Proclamarà la teva veritat?
10 Escolta, Jahveh, i tingues miseri- còrdia de mi: Jahveh, sigues tu el qui m’ajuda.
11 Tu has canviat la meva lamenta- ció en dansa: m’has deslligat el sac, i m’has cenyit de goig,
12 a   que la meva glòria et canti lloances, i no emmudeixi. Jahveh, Déu meu, et lloaré per sempre.
Psalm 31
Per al director. Psalm de David.
1 En tu, Jahveh, poso la meva con-  ança, que no sigui mai avergonyit: allibera’m en la teva justícia!
2 Inclina la teva orella vers mi, resca- ta’m aviat: sigues per a mi la roca de refugi, la casa forti cada per salvar-me. 3 Perquè tu ets el meu penyal i la meva fortalesa: i per l’honor del teu Nom em guiaràs i m’encaminaràs.
4 Tu em trauràs de la xarxa que m’han parat, perquè tu ets el meu refugi.
5 A la teva mà encomano el meu esperit. Tu m’has redimit, Jahveh, Déu de la veritat.
6 Odio els qui adoren vanitats fal- ses, però jo con o en Jahveh.
7 Exultaré de goig i m’alegraré en la teva misericòrdia, perquè veus el meu sofriment. Tu coneixes la meva ànima en les a iccions,
Psalms 30, 31
8 i no m’has reclòs a la mà de l’enemic: afermes els meus peus en un lloc ample.
9 Tingues misericòrdia de mi, Jahveh, perquè estic angoixat: els meus ulls es desfan de tristor, la meva ànima i el meu interior;
10 perquè la meva vida s’esgota en el dolor, i els meus anys en sospirs: la meva força decau a causa de la meva iniquitat, i els meus ossos es desfan.
11 He esdevingut un rebuig per a tots els meus adversaris, i més enca- ra per als meus veïns; un esglai per als meus coneguts, els qui em veuen pel carrer fugen de mi.
12 Sóc oblidat, com un mort, lluny del cor: sóc com un atuell fet malbé. 13 Perquè escolto la difamació de molta gent; terror arreu en conjurar-se plegats contra mi: han tramat de pren- dre’m la vida.
14 Però jo con o en tu, Jahveh. He dit: Tu ets el meu Déu.
15 Els meus moments són en la teva mà: allibera’m de la mà dels meus enemics, i dels qui em persegueixen. 16 Fes resplendir el teu rostre sobre el teu servent, salva’m en la teva misericòrdia.
17 Jahveh, que jo no sigui avergo- nyit, perquè t’invoco; que els mal- vats siguin avergonyits, que callin en el sepulcre.
18 Que emmudeixin els llavis menti- ders, que parlen amb arrogància con- tra el just, amb orgull i menyspreu.
19 Que gran és la teva bondat, que reserves per als qui et temen! L’exerceixes amb els qui con en en tu davant dels  lls d’Adam.
20 Els amagues en l’amagatall de la teva presència lluny de les conspira- cions de l’home, els resguardes en una cabana lluny dels atacs de les llengües.
30:6 Jb 29:18 31:5 Lc 23:46 31:6 Jo 2:8 31:16 Nm 6:25-26
625


   631   632   633   634   635