Page 634 - Biblia Català TBS
P. 634

Psalms 31, 32, 33
21 Beneït sigui Jahveh, perquè ell ha fet extraordinària la seva misericòr- dia per a mi en la ciutat forti cada. 22 I jo havia dit en la meva agitació: He estat tallat de davant dels teus ulls. Però tu has escoltat la veu de la meva súplica, quan et vaig cridar.
23 Estimeu Jahveh tots els seus sants! Jahveh guarda els  dels, però retribueix amb escreix el qui obra orgullosament.
24 Sigueu forts, i ell enfortirà el vostre cor, tots els qui espereu en Jahveh.
Psalm 32
De David. Maskil.
1 Feliç el qui té perdonada la trans- gressió, cobert el seu pecat.
2 Feliç l’home a qui Jahveh no li compta la iniquitat, i en el seu esperit no hi ha falsedat.
3 Mentre callava, els meus ossos es consumien en el meu gemegar tot el dia.
4 Perquè dia i nit la teva mà pesava damunt meu: la meva vitalitat es tornava en secades d’estiu. Selah.
5 Vaig declarar el meu pecat da- vant teu, i no vaig encobrir la meva iniquitat. Vaig dir: Confessaré con- tra mi les meves transgressions a Jahveh. I tu vas perdonar la iniquitat del meu pecat. Selah.
6 Per això cada  del et pregarà en el temps de trobar-te: ben cert, el desbordament de moltes aigües no l’atraparan.
7 Tu ets el meu recer, tu em guar- des de l’angoixa, tu m’envoltes amb càntics d’alliberament. Selah.
8 Jo mateix t’instruiré i t’ensenyaré el camí per on has d’anar: t’aconsellaré, els meus ulls seran sobre tu.
9 No sigueu com el cavall o com el mul que no tenen enteniment, que
cal subjectar amb brides i regnes, o altrament no s’apropen a tu.
10 Molts són els sofriments del mal- vat, però la misericòrdia envolta el qui con a en Jahveh.
11 Alegreu-vos en Jahveh i exulteu de goig, vosaltres els justos, i cele- breu-lo tots els rectes de cor.
Psalm 33
1 Celebreu Jahveh, oh justos: als rectes els escau la lloança.
2 Lloeu Jahveh amb la cítara, canteu-li lloances amb l’arpa de deu cordes.
3 Canteu-li un càntic nou, feu-ho bé, tocant amb alegria.
4 Perquè la paraula de Jahveh és recta, i tota la seva obra es fa amb  delitat.
5 Ell estima la justícia i el judici, la terra és plena de la misericòrdia de Jahveh.
6 Per la paraula de Jahveh foren fets els cels, i amb l’alè de la seva boca tot el seu estol.
7 Ell aplega com un munt les aigües del mar, i  ca en dipòsits els abismes.
8 Que tota la terra temi Jahveh, que el temin tots els habitants del món. 9 Perquè ell parlà, i s’esdevingué; ell ho va manar, i va existir.
10 Jahveh desfà el consell de les na- cions, frustra els plans dels pobles. 11 El consell de Jahveh perdura per sempre, els plans del seu cor de generació en generació.
12 Feliç la nació de la qual Jahveh és el seu Déu, el poble que ell ha escollit per a la seva heretat.
13 Jahveh mira des del cel, ell veu tots els  lls d’Adam;
14 des del lloc on resideix observa tots els residents de la terra.
15 Ell ha format igualment el cor d’ells: discerneix totes llurs obres.
32:1-2 Rm 4:7-8 32:5 Pr 28:13; 1Jn 1:9 32:6 Is 55:6 33:6 He 11:3; Gn 2:1 626


   632   633   634   635   636