Page 635 - Biblia Català TBS
P. 635

16 No hi ha cap rei que sigui allibe- rat amb molt d’exèrcit: el fort no és deslliurat amb la molta força;
17 el cavall és una falsa esperança per a la salvació, i la seva gran des- tresa no pot rescatar.
18 Heus aquí, l’ull de Jahveh és vers els qui el temen, a favor dels qui esperen en la seva misericòrdia,
19 per alliberar la seva ànima de la mort, i mantenir-los vius durant la fam.
20 La nostra ànima espera en Jahveh, ell és el nostre auxili i el nostre escut.
21 Per això el nostre cor s’alegra en ell, perquè nosaltres con em en el seu sant Nom.
22 Que la teva misericòrdia, Jahveh, sigui sobre nosaltres, així com espe- rem en tu!
Psalm 34
De David. Quan canvià el seu capte- niment davant d’Abimèlec; i el féu marxar, i se n’anà.
1 Beneeixo Jahveh en tot moment, tinc contínuament la seva lloança en la meva boca.
2 La meva ànima es gloria en Jahveh: que ho escoltin els a igits i se n’alegrin.
3 Magni queu Jahveh amb mi, i exalcem junts el seu Nom.
4 He cercat Jahveh, i ell m’ha res- post, i m’ha alliberat de totes les meves pors.
5 Miraren a ell, i esdevingueren radiants: i els seus rostres no seran avergonyits.
6 Aquest pobre demanà auxili, i Jahveh el va escoltar, i el salvà de totes les seves angoixes.
7 L’àngel de Jahveh acampa al vol- tant dels qui el temen, i els protegeix.
Psalms 33, 34, 35
8 Tasteu, i vegeu que Jahveh és bo: feliç l’home que es refugia en ell.
9 Temeu Jahveh, vosaltres els seus sants, perquè res no manca als qui el temen.
10 Els lleons joves tenen necessitat i passen fam, però als qui cerquen Jahveh no els manca cap bé.
11 Veniu,  lls, escolteu-me: us ense- nyaré el temor de Jahveh.
12 ¿Qui és l’home que desitja la vida, que estima els dies per veure el bé? 13 Guarda la teva llengua del mal, i els teus llavis de parlar fal·làcia.
14 Aparta’t del mal, i fes el bé; cerca la pau, i segueix-la.
15 Els ulls de Jahveh són vers els justos, i les seves orelles són vers el seu crit d’auxili.
16 La faç de Jahveh està contra els qui fan el mal, per esborrar de la terra el seu record.
17 Els justos criden auxili, i Jahveh els escolta, i els allibera de totes llurs a iccions.
18 Jahveh és a prop dels que tenen el cor trencat, i salva els contrits d’esperit.
19 Molts són els mals del just, però Jahveh els allibera de tots.
20 Ell guarda cada un dels seus ossos, ni un d’ells no serà trencat.
21 La maldat porta el malvat a la mort, i els qui odien el just seran declarats culpables.
22 Jahveh redimeix l’ànima dels seus servents: i cap dels qui es refu- gien en ell no serà declarat culpable.
Psalm 35
De David.
1 Combat, Jahveh, contra els qui combaten contra mi, lluita contra els qui lluiten contra mi.
2 Pren l’escut petit i l’escut gran, i alça’t per ajudar-me,
34: capçalera 1Sm 21:13-15 34:4 Lc 11:9 34:7 He 1:14 34:8 1Pe 2:3 34:16 1Pe 3:10-12 34:20 Ex 12:46; Jn 19:36
627


   633   634   635   636   637