Page 638 - Biblia Català TBS
P. 638

Psalms 37, 38
dels corders: seran consumits, en fum seran consumits.
21 El malvat manlleva, i no torna; però el just és misericordiós, i dóna: 22 perquè els qui ell beneeix hereta- ran la terra, però els qui ell maleeix seran exterminats.
23 Els passos de l’home els disposa Jahveh, i ell es complau en el seu camí:
24 encara que caigui, no restarà pros- trat, perquè Jahveh li sosté la mà.
25 Vaig ser jove, també m’he fet vell, i mai no he vist el just abando- nat, ni el seu llinatge demanant pa. 26 El just és misericordiós tot el dia, i presta; i el seu llinatge serà per a benedicció.
27 Aparta’t del mal, i fes el bé; i habita a la terra per sempre.
28 Perquè Jahveh estima la justícia, i no abandona els seus sants; ells són guardats per sempre, però la descen- dència dels malvats serà exterminada.
29 Els justos heretaran la terra, i hi habitaran per sempre.
30 La boca del just expressa saviesa, i la seva llengua parla justícia:
31 lalleidelseuDéuésenelseu cor, els seus passos no relliscaran.
32 El malvat espia el just, i cerca de matar-lo:
33 però Jahveh no el deixarà a la seva mà, i no el condemnarà quan ell sigui jutjat.
34 Espera en Jahveh i guarda el seu camí, i ell t’exalçarà per heretar la terra: quan els malvats seran exter- minats, tu ho veuràs.
35 He vist el malvat ufanós, i s’estenia com un arbre nadiu frondós:
37:24 Mi 7:8 630
36 però ha passat i, heus aquí, ja no hi és; i l’he cercat, però no ha estat trobat.
37 Fixa’t en l’íntegre i mira el just, perquè la   d’aquest home és la pau: 38 però els rebels seran destruïts tots plegats, la posteritat dels mal- vats serà exterminada.
39 Però la salvació dels justos ve de Jahveh: ell és llur refugi en el temps de l’angoixa.
40 I Jahveh els ajuda, i els allibera: ell els allibera dels malvats i els salva, perquè es refugien en ell.
Psalm 38
Psalm de David. Per recordar.
1 Jahveh, no em reprenguis en el teu enuig, no em castiguis en la teva ira.
2 Perquè les teves sagetes han pe- netrat en mi, i la teva mà ha caigut damunt meu.
3 Notincresdesaenlamevacarn a causa de la teva indignació, no tinc pau en els meus ossos a causa del meu pecat.
4 Perquè les meves iniquitats han passat sobre el meu cap: com una càrrega pesada, són massa pesades per a mi.
5 Les meves ferides són pudents, supuren, a causa de la meva neciesa. 6 Estic doblegat, molt abatut; tot el dia vaig de dol.
7 Perquè els meus lloms són plens decremor,inotincresdesaenla meva carn.
8 Estic afeblit, i molt aixafat: rugeixo a causa del gemec del meu cor.
9 Senyor, tot el meu desig és davant teu, i el meu sospir no s’amaga de tu.
10 El cor em batega, les forces m’abandonen, i la llum dels meus ullsjanoésenmi.


   636   637   638   639   640