Page 640 - Biblia Català TBS
P. 640

Psalms 40, 41
Molts ho veuran i temeran, i con a- ran en Jahveh.
4 Feliç l’home que posa en Jahveh la seva con ança, i no es gira vers els orgullosos ni els qui es desvien cap a la falsedat.
5 Tu multipliques, Jahveh Déu meu, els teus prodigis i els teus pen- saments a favor nostre, ningú no és pot oposar a tu: si els volgués decla- rar i explicar, són massa nombrosos per comptar-los.
6 Sacri ci i present no et complauen, m’has foradat les orelles; no demanes holocaust ni sacri ci pel pecat.
7 Llavors vaig dir: Heus aquí, vinc –com està escrit de mi en el rotlle del llibre:
8 Em complac, Déu meu, a fer la teva voluntat, i la teva llei és dintre meu. 9 Proclamo la teva justícia en la gran congregació. Heus aquí, no refreno els meus llavis, Jahveh, tu ho saps. 10 No amago la teva justícia dins del meu cor, parlo de la teva  delitat i de la teva salvació: no amago la teva misericòrdia ni la teva veritat davant de la gran congregació.
11 Tu, Jahveh, no em refuses la teva compassió: la teva misericòrdia i la teva veritat em guarden contínua- ment.
12 Perquè m’envolten mals incomp- tables, les meves iniquitats m’atrapen, i no hi puc veure; són més nombroses que els cabells del meu cap, i el meu cor defalleix.
13 Jahveh, complau-te a alliberar-me; Jahveh, afanya’t a ajudar-me.
14 Que siguin avergonyits i confosos, tots alhora, els que cerquen la meva ànima per destruir-la; que reculin, i siguin humiliats, els qui desitgen el meu mal.
15 Que siguin aclaparats a causa de llur vergonya els qui em deien: Ara! Ara!
16 Que s’alegrin i tinguin goig en tu tots els qui et cerquen; que els qui estimen la teva salvació diguin contínuament: Jahveh sigui exalçat! 17 I jo sóc pobre i desvalgut, però Jahveh pensa en mi. Tu ets el meu auxili i el meu alliberador: Déu meu, no triguis!
Psalm 41
Per al director. Psalm de David.
1 Feliç el qui es preocupa pel pobre: Jahveh el deslliurarà el dia dolent.
2 Jahveh el protegirà i el farà viure, serà feliç a la terra. I tu no el lliura- ràs al desig dels seus enemics.
3 Jahveh el sostindrà en el llit del dolor: en la seva malaltia tu li trans- formaràs tot el seu llit.
4 I jo vaig dir: Jahveh, tingues misericòrdia de mi: guareix la meva ànima, perquè he pecat contra tu.
5 Els meus enemics diuen malicio- sament de mi: Quan morirà i es perdrà el seu nom?
6 I si algú ve a veure’m, parla  ngi- dament, el seu cor arreplega iniqui- tat per a si mateix; quan surt a fora, xerra.
7 Tots els qui m’odien murmuren junts contra mi, planegen el mal contra mi, dient:
8 Una cosa malè ca li ha caigut al damunt, i com que està prostrat, no s’alçarà.
9 Fins el meu amic íntim, en qui jo con ava, que menjava el meu pa, ha aixecat el taló contra mi.
10 Però tu, Jahveh, tingues miseri- còrdia de mi, i alça’m, i els retribui- ré.
11 En això conec que et complaus en mi, perquè el meu enemic no triomfa sobre mi.
12 Iamiemmantensenlameva integritat, i em fas estar davant de la teva presència per sempre.
40:6-8 He 10:5-7. 40:7 Lc 24:44; Jn 5:39 41:9 literalment: l’home de la meva pau 41:9 Jn 13:18 632


   638   639   640   641   642