Page 641 - Biblia Català TBS
P. 641

13 Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, des de sempre i per sempre. Amén i amén.
LLIBRE II
Psalm 42
Per al director. Maskil. Per als  lls de Corè.
1 Com el cérvol anhela els rierols d’aigua, així t’anhela la meva ànima, Déu meu!
2 La meva ànima té set de Déu, del Déu vivent. ¿Quan vindré i em pre- sentaré davant de Déu?
3 Les meves llàgrimes són el meu pa dia i nit, mentre tot el dia em diuen: On és el teu Déu?
4 Recordo aquestes coses, i vesso la meva ànima dintre meu. Quan anava amb el grup, caminava amb ells vers la casa de Déu, amb el so d’alegria i d’acció de gràcies, amb una multitud celebrant la festa.
5 ¿Per quina raó estàs abatuda ànima meva, i et contorbes dintre meu? Espera en Déu, perquè encara el lloaré, per les salvacions que porta la seva presència!
6 Oh Déu meu, la meva ànima està abatuda dintre meu, per això et recordo des de la terra del Jordà, i dels Hermons, des de la muntanya de Mizar.
7 Un abisme crida un abisme al brogit de les teves cascades, totes les teves ones i les teves onades han passat damunt meu.
8 De dia Jahveh assenyala la seva misericòrdia, i el seu càntic serà amb mi de nit, una pregària per al Déu de la meva vida.
9 Dic a Déu, la meva Roca: Per què m’oblides? Per què he d’anar de dol a causa de l’opressió de l’enemic?
44:2 Ex 15:17 44:3 Js 24:12; Dt 4:37
Psalms 41, 42, 43, 44
10 Quan tinc els ossos esclafats, els meus enemics m’escarneixen, dient-me tot el dia: On és el teu Déu? 11 Per què estàs abatuda, ànima meva? I per què et contorbes dintre meu? Espera en Déu, perquè encara el lloaré: salvacions de la meva per- sona, i Déu meu!
Psalm 43
1 Jutja’m, oh Déu, i defensa la meva causa contra la nació impia. Allibera’m de l’home enganyós i injust.
2 Perquè tu ets el Déu que em pro- tegeixes: per què m’abandones?
Per què he d’anar de dol per l’opressió de l’enemic?
3 Envia la teva llum i la teva veritat: que elles em guiïn, que em duguin a la muntanya de la teva santedat, i als teus tabernacles.
4 I m’atansaré a l’altar de Déu, a Déu, l’alegria del meu goig: i et lloa- ré amb la cítara, oh Déu, Déu meu. 5 Per què estàs abatuda, ànima meva? Per què et contorbes dintre meu? Espera en Déu, perquè encara el lloaré: salvacions de la meva per- sona, i Déu meu!
Psalm 44
Per al director. Per als  lls de Corè. Maskil.
1 Oh Déu, ho hem escoltat amb les nostres orelles, els nostres pares ens han explicat l’obra que tu feres en llurs dies, en els dies antics.
2 Tu, amb la teva mà, desposseïres les nacions, i els plantares a ells; esclafares pobles, i els expulsares.
3 Perquè ells no posseïren el país amb llur pròpia espasa, no fou llur braç que els salvà, sinó la teva mà dretaielteubraç,ilallumdela teva presència, perquè tu els afavo- rires.
4 Tu ets el meu Rei, oh Déu: decreta les salvacions de Jacob.
633


   639   640   641   642   643