Page 643 - Biblia Català TBS
P. 643

de mar l t’alegren els instruments de corda.
9 Hi ha  lles de reis entre les teves precioses, la reina dempeus a la teva dreta, vestida amb or d’O r.
10 Escolta,  lla, i mira, i inclina la teva orella, i oblida el teu poble i la casa del teu pare;
11 i el rei desitjarà la teva bellesa: perquè ell és el teu Senyor, proster- na’t, doncs, davant d’ell.
12 I la  lla de Tir vindrà amb un present, els rics del poble suplicaran el teu favor.
13 La  lla del rei és tota esplèndida per dins, el seu vestit és d’encastos d’or.
14 Guarnida amb brodats és portada al rei: darrere d’ella, les verges, les seves companyes, seran dutes a tu. 15 Seran portades amb alegria i goig, entraran al palau del rei.
16 En lloc dels teus pares tindràs els teus  lls, els faràs prínceps en tota la terra.
17 Faré que el teu Nom sigui recor- dat per totes les generacions: per això els pobles et lloaran per sempre i eternament.
Psalm 46
Per al director. Per als  lls de Corè. Al to d’Alamot. Càntic.
1 Déu és el nostre refugi i la nostra força, l’auxili molt ben trobat en les tribulacions.
2 Per això no tindrem por, encara que la terra s’alteri, i les muntanyes trontollin en el cor dels mars;
3 malgrat que les aigües bramulin, escumegin, i al seu embat tremolin les muntanyes. Selah.
4 Els braçals del riu alegren la ciutat de Déu, el lloc sant dels tabernacles de l’Altíssim.
Psalms 45, 46, 47
5 Déu hi és al mig, no serà moguda, Déu l’ajuda en aparèixer l’alba.
6 Les nacions bramulen, els regnes s’alteren: els fa escoltar la seva veu, la terra es fon.
7 Jahveh dels exèrcits és amb nosal- tres, el Déu de Jacob és la nostra fortalesa. Selah.
8 Veniu, mireu les obres de Jahveh, quines devastacions decreta a la terra!
9 Fa cessar les guerres  ns a l’extrem de la terra: trenca l’arc i parteix la llança, crema amb foc els carros.
10 Rendiu-vos, i sapigueu que jo sóc Déu: seré exalçat entre les nacions, seré exalçat en la terra.
11 Jahveh dels exèrcits és amb nosaltres, el Déu de Jacob és el nos- tre refugi. Selah.
Psalm47
Per al director. Psalm. Per als  lls de Corè.
1 Piqueu de mans tots els pobles, aclameu Déu amb veu joiosa.
2 Perquè Jahveh, l’Altíssim, és terri- ble: és el gran Rei sobre tota la terra. 3 Ell sotmet els pobles sota nosal- tres, i les nacions sota els nostres peus.
4 Ell ens tria la nostra heretat, la glòria de Jacob, que ell estima. Selah.
5 Déu puja enmig d’una aclamació, Jahveh, al so del corn.
6 Canteu lloances a Déu, canteu: canteu lloances al nostre Rei, canteu lloances.
7 Perquè Déu és el Rei de tota la terra: canteu lloances amb discerni- ment.
8 Déu regna sobre les nacions: Déu està assegut sobre el tron de la seva santedat.
9 Els prínceps dels pobles s’han con- gregat, el poble del Déu d’Abraham:
635


   641   642   643   644   645