Page 645 - Biblia Català TBS
P. 645

16 No tinguis por si un home es fa ric, quan s’engrandeix la glòria de casa seva,
17 perquè quan mori no s’endurà res, la seva glòria no baixarà amb ell. 18 Encara que durant la seva vida es beneïa a si mateix –i els homes et felicitaven quan et bene ciaves a tu mateix–;
19 arribarà  ns a la generació dels seus pares: mai més no veuran la llum.
20 L’home que viu en l’esplendor, però que no té enteniment, és sem- blant a les bèsties que desapareixen.
Psalm 50
Psalm d’Assaf.
1 El Déu de déus, Jahveh, parla, i convoca la terra des del llevant del sol  ns al ponent.
2 Des de Sió, la perfecció de la be- llesa, Déu resplendeix.
3 El nostre Déu ve, i no callarà: un foc devorarà davant d’ell, i entorn d’ell es farà una gran tempesta.
4 Ell convoca els cels des de dalt, i la terra, per jutjar el seu poble, dient:
5 Aplegueu-me els meus sants, els qui han conclòs el meu pacte amb el sacri ci.
6 l els cels proclamen la justícia d’ell: perquè Déu mateix és el jutge. Selah.
7 Escolta, poble meu, i jo parlaré; escolta, Israel, i jo testi caré contra tu: Jo sóc Déu, el teu Déu.
8 No et reprendré pels teus sacri cis ni pels teus holocaustos, que són sempre davant meu.
9 No prendré cap vedell de casa teva, ni bocs de les teves pletes.
10 Perquè és meu cada animal del bosc, i les bèsties de les muntanyes a milers.
11 Jo conec cada ocell de les mun- tanyes, i la bestiola del camp em pertany.
49:17 Lc 12:20 49:20 Ecl 3:18-19 50:9 Mi 6:7
Psalms 49, 50, 51
12 Si tingués fam, no t’ho diria, perquè el món és meu, i la seva ple- nitud.
13 ¿Menjo carn de braus, i bec sang de bocs?
14 Ofereix a Déu un sacri ci d’acció de gràcies, i compleix els teus vots a l’Altíssim.
15 I invoca’m en el dia de l’angoixa: t’alliberaré, i tu m’honoraràs.
16 Però al malvat, Déu li diu: ¿Com goses declarar els meus estatuts, i prendre el meu pacte en la teva boca?
17 Perquè tu odies la correcció, i llances les meves paraules darrere teu.
18 Si veus un lladre, et complaus amb ell; i la teva part és amb els adúlters.
19 Deixes anar la teva boca per al mal, i la teva llengua trama l’engany. 20 T’asseus, enraones contra el teu germà, difames el  ll de la teva mare.
21 Has fet aquestes maldats, i jo guardava silenci; et pensaves que jo seria com tu: però et reprendré, i po- saré els càrrecs davant dels teus ulls.
22 Considereu això, doncs, els qui us heu oblidat de Déu: no sigui que jo us esbocini, i no hi hagi ningú que us deslliuri.
23 El qui ofereix un sacri ci d’accions de gràcies m’honora; i al qui endreci el camí jo li faré veure la salvació de Déu.
Psalm 51
Per al director. Psalm de David. Quan el profeta Natan vingué a ell després que entrà a Betsabé.
1 Compadeix-te de mi, Déu meu, segons la teva misericòrdia: d’acord amb la multitud de les teves miseri- còrdies, esborra les meves transgres- sions.
51:1 2Sm 12:1-15; Is 43:25; Ft 3:19; Ap 1:5
637


   643   644   645   646   647