Page 650 - Biblia Català TBS
P. 650

Psalms 59, 60, 61, 62
11 No els matis, no fos que el meu poble se n’oblidés. Fes-los vagar amb el teu poder, i abat-los, oh Senyor, el nostre escut.
12 Pel pecat de la seva boca i la paraula dels seus llavis, que siguin agafats en el seu propi orgull, i per la maledicció i la mentida que conten. 13 Destrueix-los aïrat, destrueix-los, deixaran d’existir: i que sàpiguen que Déu governa Jacob,  ns als con-  ns de la terra. Selah.
14 I tornen al vespre, udolen com el gos, i volten la ciutat.
15 Aquests vagaregen per devorar i, si no s’atipen, udolen.
16 Però jo celebraré la teva força; i al matí celebraré la teva misericòrdia: perquè tu ets la meva fortalesa i el meu refugi en el dia de la meva angoixa.
17 Força meva, a tu et lloaré, perquè Déu és la meva fortalesa, el Déu que em fa misericòrdia.
Psalm 60
Per al director. Xuixan-Edut. Mictam de David. Per instruir. Quan lluità contra Aram-Naharaim i contra els arameus de Sobà, i quan Joab tornà, i en colpí dotze mil d’Edom a la vall de la Sal.
1 Oh Déu, ens has abandonat, ens has desfet, t’has enutjat: torna a nosaltres!
2 Tu has fet tremolar la terra, l’has esberlat: repara-li les esquerdes, per- què trontolla.
3 Tu has fet veure al teu poble la duresa: ens has fet beure el vi que fa tentinejar.
4 Has donat una senyera als qui et temen, perquè sigui desplegada a causa de la veritat. Selah.
5 A   que els teus estimats siguin alliberats; salva’ns amb la teva mà dreta, i respon-me.
6 Déu ha parlat en la seva santedat; exultaré de goig, repartiré Siquem i amidaré la vall de Sucot.
7 Galaad és meu i Manassès és meu; i Efraïm és la fortalesa del meu cap, Judà és el meu legislador.
8 Moab és el gibrell on em rento. Llanço la meva sandàlia sobre Edom. Crida victòria per mi, oh Filistea.
9 Qui em portarà a la ciutat assetja- da? Qui em menarà  ns a Edom?
10 ¿No ets tu, oh Déu, que ens ha- vies rebutjat? ¿I no sortiràs amb els nostres exèrcits, oh Déu?
11 Proveeix-nos d’ajut contra l’adversari, perquè és inútil la salva- ció de l’home.
12 Amb Déu farem proeses, i ell trepitjarà els nostres adversaris.
Psalm 61
Per al director. Per a instruments de corda. De David.
1 Escolta, oh Déu, el meu crit; atén la meva pregària.
2 Des de l’extrem de la terra t’invoco, quan el meu cor defalleix: guia’m a la Roca que és més alta que jo.
3 Perquè tu ets el meu refugi, la torre de fortalesa contra l’enemic.
4 Habitaré per sempre en la teva tenda: em refugiaré al recer de les teves ales. Selah.
5 Perquè tu has escoltat els meus vots, oh Déu: m’has donat l’herència dels qui temen el teu Nom.
6 Afegeix dies sobre els dies del rei, que els seus anys s’allarguin de generació en generació.
7 Habitarà sempre davant de Déu: ordena que el guardin la misericòr- dia i la veritat.
8 Així lloaré el teu Nom per sempre, a   de complir els meus vots dia a dia.
Psalm 62
Per al director. De Jedutun. Psalm de David.
642


   648   649   650   651   652