Page 651 - Biblia Català TBS
P. 651

1 Només en Déu reposa en silenci la meva ànima: d’ell ve la meva salva- ció. 2Noméselléslamevarocaila meva salvació, la meva fortalesa: no seré gens mogut.
3 ¿Fins quan assetjareu un home? Tots vosaltres sereu morts: sereu com una paret que s’inclina, com una tanca que cau.
4 Només conspiren per fer-lo caure de la seva dignitat: es complauen en la falsedat; amb la seva boca beneeixen, però maleeixen dintre seu. Selah.
5 Només en Déu, reposa en silenci, ànima meva: perquè d’ell ve la meva esperança. 6Noméselléslamevarocaila meva salvació, la meva fortalesa: no seré mogut.
7 En Déu tinc la meva salvació i la meva glòria, la Roca de la meva força: el meu refugi és en Déu.
8 Con a en ell en tot moment, oh poble, vesseu el vostre cor davant d’ell: Déu és el nostre refugi. Selah.
9 Cert, els  lls d’Adam són vanitat, els  lls d’home són una mentida: pugen a les balances, tots plegats pesen menys que la buidor.
10 No con eu en l’opressió, i no us vanaglorieu en l’espoli; si la riquesa augmenta, no hi poseu el cor.
11 Déu ha parlat una vegada, dues vegades he escoltat això: El poder és de Déu.
12 I la misericòrdia és teva, Senyor, perquè tu recompenses a cadascú segons la seva obra.
Psalm 63
Psalm de David. Quan era al desert de Judà.
1 OhDéu,tuetselmeuDéu,joet cerco diligentment: la meva ànima té set de tu, la meva carn té ànsia de tu,
Psalms 62, 63, 64
en una terra àrida i eixuta, on no hi ha aigua.
2 Així et contemplo en el santuari, per veure el teu poder i la teva glòria. 3 Perquè la teva misericòrdia és millor que la vida, els meus llavis et lloaran.
4 Per això et beneiré al llarg de la meva vida: al teu Nom alçaré els meus palmells.
5 La meva ànima se satisfarà del més escollit i suculent, i amb llavis joiosos et lloarà la meva boca.
6 Quan em recordo de tu sobre el meu llit, durant les vetlles, medito en tu,
7 perquè tu has estat el meu auxili, i a l’ombra de les teves ales ho cele- braré.
8 La meva ànima s’aferra a tu, la teva dreta em sosté.
9 Però aquells que cerquen la meva ànima per destruir-la, baixaran a les profunditats de la terra;
10 seran abocats al tall de l’espasa, seran la porció dels xacals.
11 Però el rei s’alegrarà en Déu; se’n gloriaran tots els qui juren per ell, perquè serà closa la boca dels qui parlen falsedat.
Psalm 64
Per al director. Psalm de David.
1 Escolta, oh Déu, la veu del meu plany: guarda la meva vida del terror de l’enemic.
2 Amaga’m del complot dels do- lents, del complot dels que practi- quen la iniquitat,
3 que esmolen la seva llengua com una espasa, que tiben els arcs per dis- parar llurs sagetes, paraula amarga; 4 per disparar d’amagat contra l’íntegre: de sobte li disparen, i no tenen por.
5 S’endureixen per a un mal pro- pòsit, parlen de com amagar els paranys, diuen: Qui se n’adonarà?
62:10 Mt 6:20; 1Tm 6:17 62:12 Jb 34:11; Mt 16:27; Rm 2:6
643


   649   650   651   652   653