Page 654 - Biblia Català TBS
P. 654

Psalms 68, 69
13 Malgrat que vosaltres jèieu entre les cledes, sereu com les ales del colom, cobertes de plata, i les seves plomes, d’or groc-verdenc.
14 Quan el Totpoderós hi dispersà els reis, era com si hagués nevat al Salmon.
15 Muntanya de Déu és la munta- nya de Basan, muntanya de cims és la muntanya de Basan.
16 ¿Per què mireu amb enveja, mun- tanyes de cims, la muntanya que Déu trià per habitar-hi? Certament, Jahveh hi habitarà per sempre.
17 Els carros de Déu són miríades, milers de milers: el Senyor és entre ells com al Sinaí, en el santuari.
18 Tu has pujat a l’altura, t’has endut captiva la captivitat: has rebut dons entre els homes, i també els rebels, perquè Jah-Déu hi habiti.
19 Beneït sigui el Senyor, dia a dia ell porta la nostra càrrega, el Déu de la nostra salvació. Selah.
20 Déu és per a nosaltres el Déu de les salvacions; i Jahveh, el Senyor, té els alliberaments de la mort.
21 Certament Déu esberlarà el cap dels seus enemics, la coroneta peluda del qui camina en les seves culpes.
22 El Senyor digué: Els faré tornar de Basan, els faré tornar dels abis- mes del mar.
23 A   que el teu peu s’esquitxi amb la sang, que la llengua dels teus gos- sos tingui la porció dels enemics.
24 Han vist les teves anades, oh Déu, les anades del meu Déu, el meu Rei, en el santuari.
25 Els que canten van davant, els que toquen els instruments de corda van darrere, al mig, les donzelles tocant els tamborins.
26 En les congregacions beneïu Déu, el Senyor, des de la font d’Israel.
27 Allà Benjamí, el petit, és el diri- gent d’ells, els prínceps de Judà amb
68:18 Ef 4:8 69:4 Jn 15:25 646
llur gent, els prínceps de Zabuló, els prínceps de Neftalí.
28 El teu Déu ha ordenat la teva força: aferma, oh Déu, el que vas fer per nosaltres.
29 A causa del teu temple a Jerusalem, els reis et duran ofrenes. 30 Reprèn la bèstia del canyar, el ramat de braus amb els vedells dels pobles,  ns que tothom se sotmeti amb peces de plata. Ell ha dispersat els pobles que volen la guerra.
31 Vindran els magnats d’Egipte, Cuix estendrà les seves mans vers Déu.
32 Canteu a Déu, reialmes de la terra, canteu lloances al Senyor. Selah.
33 Al qui cavalca sobre els cels dels cels de l’antiguitat; heus aquí, fa es- coltar la seva veu, la seva veu potent. 34 Atribuïu la força a Déu: la seva majestat és sobre Israel, i el seu poder en els núvols.
35 Oh Déu, tu ets temible des dels teus santuaris. Ell és el Déu d’Israel, que dóna força i poder al seu poble. Beneït sigui Déu!
Psalm 69
Per al director. Xoixannim. De David.
1 Salva’m, oh Déu, perquè les aigües m’arriben  ns a l’ànima;
2 m’enfonso en un fangar profund, i no hi ha on afermar els peus: entro en aigües profundes i el corrent em submergeix.
3 M’he esgotat en el meu cridar, tinc la gola resseca; els meus ulls es consumeixen esperant el meu Déu. 4 Els qui m’odien sense motiu són més que els cabells del meu cap; els qui em volen destruir són poderosos, enemics meus fraudulents: llavors vaig haver de restituir el que jo no havia pres.
5 Oh Déu, tu coneixes la meva in- sensatesa, i les meves culpes no et són amagades.


   652   653   654   655   656