Page 655 - Biblia Català TBS
P. 655

6 Que els qui esperen en tu no s’hagin d’avergonyir per culpa meva, oh Senyor Déu dels exèr- cits: que no restin confosos per causa meva els qui et cerquen, Déu d’Israel.
7 Perquè per amor de tu he suportat l’oprobi, l’ultratge em cobreix la cara.
8 He esdevingut un foraster per als meus germans, un desconegut per als  lls de la meva mare.
9 Perquè el zel de la teva casa em devorà, i els insults dels que t’insultaven van caure sobre meu.
10 I jo plorava, en el dejuni de la meva ànima, i fou un oprobi per a mi.
11 I em vaig posar el meu vestit de sac, i vaig ser un proverbi per a ells; 12 els qui seuen al portal parlen contra mi, i els bevedors de beguda forta en fan cançons.
13 Però jo adreço la meva pregària a tu, Jahveh, en el temps acceptable: oh Déu, en la grandesa de la teva mi- sericòrdia, respon-me amb la veritat de la teva salvació.
14 Allibera’m del fang, i no em deixis enfonsar: allibera’m dels qui m’odien, i trau-me fora de les fondà- ries de les aigües.
15 Que no em submergeixi el corrent de les aigües, i que no m’engoleixi l’abisme, i que el pou no tanqui la seva boca sobre mi.
16 Respon-me, Jahveh, perquè la teva misericòrdia és bona: d’acord amb la grandesa de les teves com- passions, gira’t vers mi.
17 I no amaguis el teu rostre del teu servent, perquè estic en a icció: respon-me de pressa.
18 Apropa’t a la meva ànima, redi- meix-la, rescata’m a causa dels meus enemics.
19 Tu coneixes el meu oprobi, i la meva vergonya, i el meu ultratge:
Psalms 69
davant teu són tots els meus adver- saris.
20 L’oprobi m’ha trencat el cor, i estic molt malalt: i he esperat com- passió, però no n’hi ha hagut; i he cercat encoratjadors, però no n’he trobat.
21 I em  caren fel al meu menjar: i per a la meva set, em donaren a beure vinagre.
22 Que llur taula davant d’ells els sigui una trampa: i la pau, un parany. 23 Que els seus ulls siguin enfos- quits perquè no hi vegin, i fes que els seus lloms  aquegin contínua- ment.
24 Vessa la teva indignació sobre ells, i que els aga  la teva ira encesa. 25 Que esdevingui desert el seu campament, que no hi hagi ningú que visqui en llurs tendes.
26 Perquè han perseguit el qui tu has copejat, i parlen del sofriment dels teus ferits.
27 Retribueix amb iniquitat llur ini- quitat, i que no entrin en la teva justícia.
28 Que siguin esborrats del llibre dels vivents, i no siguin inscrits amb els justos.
29 Però jo estic a igit i en dolor: que la teva salvació, oh Déu, em prote- geixi.
30 Lloaré el Nom de Déu amb un càntic, i l’exalçaré amb acció de grà- cies.
31 I li serà més agradable a Jahveh que l’ofrena d’un bou, que un vedell amb corns i peülles.
32 Els humils ho veuran, se n’alegraran: vosaltres que cerqueu Déu, que visqui el vostre cor!
33 Perquè Jahveh escolta els desval- guts, i no menysprea els seus captius.
34 Que els cels i la terra l’adorin, els mars i tot el que s’hi mou.
69:8 Jn 7:5 69:9 Jn 2:17; Rm 15:3 69:13 Rm 11:9-10 69:22 Rm 11:9-10 69:25 Ft 1:20 69:28 Ap 17:8
647


   653   654   655   656   657