Page 656 - Biblia Català TBS
P. 656

Psalms 69, 70, 71
35 Perquè Déu salvarà Sió, i edi ca- rà les ciutats de Judà: i hi habitaran i la posseiran.
36 I els descendents dels seus ser- vents l’heretaran, i els qui estimen el seu Nom hi habitaran.
Psalm 70
Per al director. De David. Per re- cordar.
1 Oh Déu, vine a alliberar-me: Jahveh, afanya’t a auxiliar-me.
2 Que siguin avergonyits i confosos, els que cerquen la meva ànima: que reculin i siguin humiliats els qui desitgen el meu mal;
3 que es retirin, a causa de llur ver- gonya, els qui em deien: Ah! Ah!
4 Que s’alegrin i tinguin goig en tu tots els qui et cerquen, i que tots els qui estimen la teva salvació diguin contínuament: Déu sigui exalçat!
5 Però jo sóc pobre i desvalgut, vine de pressa a mi, oh Déu. Tu ets el meu auxili i el meu alliberador, Jahveh, no triguis.
Psalm 71
1 En tu, Jahveh, con o: que mai no sigui avergonyit!
2 En la teva justícia, allibera’m i rescata’m! Inclina la teva orella a mi, i salva’m.
3 Sigues per a mi la roca de refugi, on pugui venir contínuament. Tu has manat de salvar-me, perquè tu ets el meu penyal i la meva forta- lesa.
4 Deslliura’m, Déu meu, de la mà del malvat, de l’urpa del malfactor i de l’opressor.
5 Perquè tu ets la meva esperança, Senyor Jahveh: la meva con ança des de la meva joventut.
6 Per tu he estat sustentat des del ventre, tu ets el qui em vas prendre de les entranyes de la meva mare: la meva lloança serà contínuament per a tu.
71:16 Is 45:24-25 71:20 Os 6:1-2 648
7 He esdevingut una meravella per a molts, perquè tu ets el meu fort refugi. 8 La meva boca és plena de la teva lloança, de la teva glòria tot el dia.
9 No em llancis en el temps de la vellesa, no m’abandonis quan em falti la força,
10 perquè els meus enemics han parlat contra mi, i els qui observen la meva ànima han consultat junts, 11 dient: Déu l’ha abandonat, perseguim-lo i atrapem-lo, perquè no hi ha ningú que l’alliberi.
12 Oh Déu no t’allunyis de mi, oh Déu meu, afanya’t a ajudar-me.
13 Que siguin avergonyits i con- sumits els adversaris de la meva ànima, que els cobreixi l’ultratge i l’oprobi als qui cerquen el meu mal. 14 Però jo esperaré contínuament, i et lloaré encara més i més.
15 La meva boca contarà la teva justícia, i tot el dia la teva salvació, perquè no en conec els límits.
16 Vindré als prodigis del Senyor Jahveh: recordaré la teva justícia, pròpia només de tu.
17 Oh Déu, tu m’has instruït des de la meva joventut: i  ns ara declaro els teus fets meravellosos.
18 I també, quan jo sigui vell i de ca- bells blancs, oh Déu, no m’abandonis,  ns que faci conèixer el teu braç a aquesta generació, la teva força a tot el qui vindrà.
19 I la teva justícia, oh Déu, abasta  ns a l’altitud, perquè vas fer gran- deses: oh Déu, qui és com tu!
20 Tu, que m’has fet veure moltes estretors i mals, em tornaràs a donar vida, i em tornaràs a aixecar de les profunditats de la terra.
21 Fes créixer la meva grandesa, i torna, conforta’m.
22 També jo et lloaré amb un instru- ment de música, per la teva veritat, Déu meu: a tu cantaré lloances amb la cítara, oh sant d’Israel.


   654   655   656   657   658