Page 660 - Biblia Català TBS
P. 660

Psalms 76, 77, 78
11 Feu vots a Jahveh, el vostre Déu, i compliu-los: que tots els qui l’envolten portin un do al Temible. 12 Ell tallarà l’esperit dels prínceps, serà temut pels reis de la terra.
Psalm 77
Per al director. Al Jedutun. Psalm d’Assaf.
1 Vaig clamar a Déu amb la meva veu, vaig fer pujar la meva veu a Déu, i ell m’escoltà.
2 En el dia de la meva a icció vaig cercar el Senyor: de nit vaig estendre la meva mà, i no s’afeblia, la meva ànima refusava de ser consolada.
3 Em recordava de Déu, i em torba- va: em lamentava, i el meu esperit defallia. Selah.
4 Tu retenies les parpelles dels meus ulls: jo estava atordit i no go- sava parlar;
5 considerava els dies antics, els anys llunyans,
6 feia memòria del meu càntic du- rant la nit, meditava en el meu cor, i el meu esperit recercava.
7 ¿Rebutjarà el Senyor per sempre? I no tornarà a ser favorable?
8 ¿Ha cessat la seva misericòrdia per sempre? S’ha acabat el seu parlar de generació en generació?
9 ¿Ha oblidat Déu de ser misericor- diós? Ha retirat amb ira les seves compassions? Selah.
10 Llavors vaig dir: Aquest és el meu patiment: Però recordaré els anys de la dreta de l’Altíssim.
11 Recordaré els fets de Jah, certament recordaré els teus prodigis d’antic;
12 i meditaré en tota la teva obra, i rumiaré en els teus fets.
13 OhDéu,elteucamíésenla santedat. ¿Quin déu és gran com el nostre Déu?
14 Tu ets el Déu que fa prodigis, has fet conèixer la teva força entre els pobles.
15 Tu has redimit el teu poble amb el teu braç, els  lls de Jacob i de Josep. Selah.
16 Les aigües et veieren, oh Déu, les aigües et veieren, s’estremiren: les profunditats també tremolaren.
17 Els núvols vessaven aigua, les nuvolades feien soroll, les teves  et- xes anaven per tot arreu.
18 La veu del teu tro era en la volta dels cels, els llampecs il·luminaven el món: la terra tremolà i cruixí.
19 Elteucamíésenelmar,ielsteus senders en les moltes aigües, i les teves petjades no són conegudes.
20 Tu guiares el teu poble com un ramat, per mitjà de la mà de Moisès i d’Aaron.
Psalm 78
Maskil d’Assaf.
1 Escolta, poble meu, la meva llei: inclineu la vostra orella a les parau- les de la meva boca.
2 Obriré la meva boca amb una paràbola: faré saber coses amagades des d’antic,
3 les quals hem escoltat i conegut, i els nostres pares ens han explicat;
4 no les amagarem a llurs  lls, sinó que farem conèixer a la gene- ració que ha de venir les lloances de Jahveh, i la seva força, i les seves obres prodigioses, que ell ha fet.
5 Ell va establir un testimoniatge a Jacob, i posà una llei a Israel, que ell manà als nostres pares de fer conèi- xer als seus  lls,
6 a   que ho conegui la generació que vindrà, els  lls que naixeran: ells s’alçaran i ho faran saber als seus  lls,
7 i posaran llur esperança en Déu, i no oblidaran les obres de Déu, i guardaran els seus manaments;
652


   658   659   660   661   662