Page 665 - Biblia Català TBS
P. 665

8 Assur també s’ha unit a ells, han estat un braç fort per als  lls de Lot. Selah.
9 Tracta’ls com a Madian, com a Sisserà, com a Jabín, al torrent de Quixon;
10 que foren destruïts a Endor: foren fets fem per a la terra.
11 Fes els seus nobles com Oreb i com Zeeb, i tots els seus prínceps com Zèbah i com Salmunnà,
12 que digueren: Apropiem-nos dels habitatges de Déu.
13 Déu meu, fes-los com el remolí, com rostoll davant del vent.
14 Com el foc que crema el bosc, i com la  ama que encén les muntanyes;
15 així persegueix-los amb la teva tempesta, i atordeix-los amb la teva rufagada.
16 Omple les seves cares de ver- gonya, perquè cerquin el teu Nom, Jahveh.
17 Que restin avergonyits i atordits per sempre, que siguin humiliats i que desapareguin;
18 i sabran que només tu, el teu Nom és Jahveh, ets l’únic Altíssim sobre tota la terra!
Psalm 84
Per al director. Guittit. Psalm. Per als  lls de Corè.
1 Que estimables són els teus estat- ges, Jahveh dels exèrcits!
2 La meva ànima anhela i es desfà pels atris de Jahveh, el meu cor i la meva carn celebren el Déu vivent!
3 L’ocell també ha trobat una casa, i l’oreneta un niu per a ella, on posar els seus pollets, en els teus altars, Jahveh dels exèrcits, Rei meu i Déu meu!
4 Feliços els qui habiten a casa teva: et lloen constantment. Selah.
5 Feliç l’home que té la seva força en tu: en el seu cor té els camins ben aplanats.
Psalms 83, 84, 85
6 Travessant per la vall de Bacà, n’han fet una font, la primera pluja també ho cobreix amb benediccions. 7 Aniran de força en força, cada un es presentarà davant Déu a Sió.
8 Jahveh, Déu dels exèrcits, escolta la meva pregària: para l’orella, Déu de Jacob. Selah.
9 Escut nostre, mira, oh Déu, i  xa’t en la faç del teu ungit.
10 Perquè un dia en els teus atris és millor que mil a fora: prefereixo ser al llindar de la casa del meu Déu, que habitar en les tendes de la mal- dat.
11 Perquè Jahveh-Déu és el nostre sol i escut: Jahveh dóna gràcia i glò- ria, no refusa cap bé als qui caminen en integritat.
12 Jahveh dels exèrcits, feliç l’home que con a en tu!
Psalm 85
Per al director. Psalm. Per als  lls de Corè.
1 Jahveh, tu has afavorit la teva terra, has restaurat la captivitat de Jacob;
2 has perdonat la iniquitat del teu poble, has cobert tot llur pecat. Selah. 3 Tu has retirat tot el teu furor, t’has girat de la teva ira encesa.
4 Restaura’ns, oh Déu de la nostra salvació, i fes aturar la teva indigna- ció contra nosaltres.
5 ¿Estaràs enfadat amb nosaltres per sempre? ¿Prolongaràs la teva ira de generació en generació?
6 ¿No ens tornaràs tu a fer viure? I el teu poble s’alegrarà en tu.
7 Mostra’ns la teva misericòrdia, Jahveh, i dóna’ns la teva salvació.
8 Escoltaré allò que Jahveh-Déu dirà. Perquè ell parlarà pau al seu poble i als seus  dels; però que no tornin a l’estupidesa.
83:9 Jt 7:22; 4:6-22 83:11 Jt 7:25; 8:12 84:11 Gn 15:1 85:8 Jn 5:14
657


   663   664   665   666   667