Page 666 - Biblia Català TBS
P. 666

Psalms 85, 86, 87, 88
9 Certament la salvació d’ell és a prop dels qui el temen, a   que la glòria resideixi en la nostra terra.
10 La misericòrdia i la veritat s’han trobat, la justícia i la pau s’han besat. 11 La veritat brotarà de la terra, i la justícia mirarà avall des dels cels.
12 Sí, Jahveh donarà el bé, i la nos- tra terra produirà el seu fruit.
13 La justícia anirà davant d’ell, i ens menarà pel camí de les seves petjades.
Psalm 86
Pregària de David.
1 Inclina la teva orella, Jahveh, respon-me: perquè sóc pobre i des- valgut.
2 Preserva la meva ànima, perquè jo sóc un  del teu. Déu meu, salva el teu servent que con a en tu.
3 Sigues misericordiós amb mi, Senyor: perquè a tu crido tot el dia. 4 Fes alegrar l’ànima del teu ser- vent: perquè a tu, Senyor, elevo la meva ànima.
5 Perquè tu, Senyor, ets bo i dispo- sat a perdonar: i tens molta miseri- còrdia per a tots els qui t’invoquen. 6 Escolta, Jahveh, la meva pregària: estigues atent a la veu de les meves súpliques.
7 En el dia de la meva a icció et cridaré: perquè tu em respondràs.
8 No hi ha ningú com tu entre els déus, Senyor, i no hi ha obres com les teves.
9 Totes les nacions, que tu has fet, vindran i adoraran davant teu, Senyor, i glori caran el teu Nom.
10 Perquè tu ets gran i fas prodigis. Tu ets l’únic Déu.
Psalm 88
Càntic. Psalm. Per als  lls de Corè. Per al director. Segons Mahalat- leanot. Maskil d’Eman, l’ezrahita.
1 Jahveh, Déu de la meva salvació, he cridat de dia i de nit davant teu.
13 perquè la teva misericòrdia envers mi és gran. Tu has deslliurat la meva ànima de l’infern més profund.
14 Oh Déu, uns arrogants s’han aixecat contra mi, i una colla de despietats han cercat la meva ànima, i no t’han posat a tu davant d’ells. 15 Però tu, Senyor, ets un Déu com- passiu i misericordiós, lent per a la ira, i ple de misericòrdia i de veritat. 16 Gira’t vers mi, i tingues misericòr- dia de mi, dóna la teva força al teu ser- vent, i salva el  ll de la teva serventa. 17 Mostra’m un senyal per al bé; que els que m’odien ho vegin, i si- guin avergonyits: perquè tu, Jahveh, m’has ajudat i m’has confortat.
Psalm 87
Psalm. Per als  lls de Corè. Càntic.
1 El seu fonament és en les munta- nyes santes.
2 Jahveh estima els portals de Sió, més que tots els estatges de Jacob.
3 Coses glorioses es diuen de tu, ciutat de Déu. Selah.
4 Faig menció de Rahab i de Babilònia entre els qui em coneixen: heus aquí, Filistea i Tir amb Cuix, i es dirà: Aquest nasqué allà.
5 I de Sió es dirà: Aquest i aquest altre nasqueren en ella, i el mateix Altíssim l’establirà.
6 Jahveh inscriurà en el registre dels pobles: Aquest nasqué allà. Selah.
7 I els qui canten i els qui toquen la  auta diran: Totes les meves fonts són en tu.
11 Ensenya’m el teu camí, Jahveh, caminaré en la teva veritat: uneix el meu cor per tenir temor del teu Nom. 12 Et donaré gràcies, Senyor Déu meu, amb tot el meu cor: i glori caré el teu Nom per sempre,
86:9 Ap 15:4 86:13 infern: en hebreu Xeol 86:15 Ex 34:6 88: capçalera 1Re 4:31 658


   664   665   666   667   668