Page 667 - Biblia Català TBS
P. 667

2 Que la meva pregària vingui da- vant teu: inclina la teva orella al meu crit;
3 perquè la meva ànima és plena de mals: i la meva vida s’ha atansat al sepulcre.
Psalms 88, 89
17 m’han envoltat com les aigües tot el dia, m’han encerclat tots alhora. 18 Has allunyat de mi el qui m’estima i l’amic, els meus coneguts són tenebra.
Psalm 89
Maskil d’Etan, l’ezrahita.
1 Cantaré les misericòrdies de Jahveh per sempre: de generació en generació faré conèixer la teva veritat amb la meva boca.
2 Perquè vaig dir: Per sempre serà edi cada la misericòrdia, en els cels mateixos establiràs la teva  delitat. 3 He fet un pacte amb el meu elegit, he jurat a David el meu servent:
4 Establiré el teu llinatge per sem- pre, i edi caré el teu tron de genera- ció en generació. Selah.
5 I els cels lloaran el teu prodigi, Jahveh: la teva  delitat també en la congregació dels sants.
6 Perquè ¿qui en el cel és compara- ble a Jahveh? ¿Qui, entre els  lls dels forts, és com Jahveh?
7 Déu fa tremolar en la gran congre- gació dels sants, i és temible sobre tots els qui són al seu voltant.
8 Jahveh, Déu dels exèrcits, ¿qui és com tu, Jah poderós? I la teva  deli- tat és al teu voltant.
9 Tu domines sobre l’encrespament del mar: quan les seves onades s’alcen, tu les calmes.
10 Tu mateix vas esclafar Rahab com un ferit de mort; tu vas disper- sar els teus enemics amb el teu braç poderós.
11 Els cels són teus, la terra també és teva, el món i tota la seva plenitud, tu els has fundat.
12 El nord i el sud, tu els has creat, el Tabor i l’Hermon celebren el teu Nom.
13 Tu tens un braç poderós: la teva mà és potent, la teva dreta és elevada.
4 Se’m compta amb els qui baixen a la fossa: he esdevingut com un valent sense força.
5 Deixat entre els morts, com els morts que jauen a la tomba, que tu no recordes més, i són tallats de la teva mà.
6 Tu m’has posat en la fossa pro- funda, en els llocs foscos, en els abismes.
7 La teva ira pesa damunt meu, i tu m’a igeixes amb totes les teves onades. Selah.
8 Has allunyat de mi els meus cone- guts, has fet de mi una abominació per a ells: estic atrapat i no puc sortir. 9 La meva vista s’esllangueix a causa de l’a icció: clamo a tu cada dia, Jahveh, estenc els meus pal- mells vers tu.
10 ¿Faràs prodigis per als morts, o s’alçaran els difunts per lloar-te? Selah.
11 ¿S’anuncia la teva misericòrdia en el sepulcre, la teva  delitat en el lloc de la destrucció?
12 ¿Es farà conèixer el teu prodigi a la tenebra, i la teva justícia a la terra de l’oblit?
13 Però jo et demano auxili, Jahveh, i al matí la meva pregària et ve a trobar.
14 Jahveh, per què rebutges la meva ànima, per què m’amagues el teu rostre?
15 Estic a igit i a punt de morir des de la meva joventut, suporto els teus terrors, m’atordeixo;
16 el teu furor ha passat sobre mi, els teus terrors m’han consumit;
88:8 Jb 19:13; 12:14 88:10 Is 38:18 89: capçalera 1Re 4:31 89:3 2Sm 7:11 89:9 Mc 4:39
659


   665   666   667   668   669