Page 669 - Biblia Català TBS
P. 669

pia ànima de la mà del sepulcre? Selah.
49 ¿On són les teves misericòrdies d’abans, Senyor, que vas jurar a David en la teva  delitat?
50 Recorda, Senyor, l’escarni que fan als teus servents: porto en el meu si l’escarni de tots els molts pobles,
51 amb el qual els teus enemics, Jahveh, han escarnit: amb el qual han escarnit els passos del teu ungit. 52 Beneït sigui Jahveh per sempre. Amén, i amén.
LLIBRE IV Psalm 90
Pregària de Moisès, l’home de Déu.
1 Senyor, tu has estat el nostre refu- gi de generació en generació.
2 Abans que les muntanyes nas- quessin, i formessis la terra i el món, des de sempre i per sempre, tu ets Déu.
3 Tu fas tornar l’home a la pols, i dius: Torneu-hi,  lls d’Adam.
4 Perquè, als teus ulls, mil anys són com el dia d’ahir que ha passat, i com una vetlla de la nit.
5 Te’ls has emportat en una inun- dació. Són com un son, com l’herba que creix al matí.
6 Al matí  oreix i creix, al vespre es talla i s’asseca.
7 Perquè nosaltres hem estat con- sumits per la teva ira, i pel teu furor hem estat atordits.
8 Has posat les nostres iniquitats davant teu, els nostres pecats secrets a la llum de la teva presència.
9 Perquè tots els nostres dies han declinat en la teva fúria: hem acabat els nostres anys com un bleix.
10 Els dies dels nostres anys, són setanta anys, o amb molta força, vui-
90:2 Pr 8:25 90:3 Gn 3:19 90:4 2Pe 3:8
Psalms 89, 90, 91
tanta anys: i el seu orgull és treball i a icció, perquè la vida passa de pressa, i nosaltres volem.
11 ¿Qui coneix el poder del teu furor, i la teva fúria, segons el temor que cal tenir de tu?
12 Per tant, ensenya’ns a comptar els nostres dies, a   que portem sa- viesa al cor.
13 Torna, Jahveh, ¿ ns quan triga- ràs? I tingues compassió dels teus servents.
14 Satisfés-nos al matí amb la teva misericòrdia, i ho celebrarem, i ens alegrarem tots els nostres dies.
15 Alegra’ns d’acord amb els dies que ens has a igit: els anys que hem vist el mal.
16 Que la teva obra sigui visible als teus servents, i la teva majestat sobre llurs  lls.
17 I que el favor de Jahveh, el nostre Déu, sigui sobre nosaltres: i con rma per a nosaltres l’obra de les nostres mans. Sí, con rma l’obra de les nostres mans.
Psalm 91
1 El qui habita en l’aixopluc de l’Altíssim s’allotjarà a l’ombra del Totpoderós.
2 Diré a Jahveh: Tu ets el meu refu- gi i la meva fortalesa, el meu Déu, en qui con o!
3 Perquè ell t’alliberarà de la trampa de l’ocellaire, de la pesta destructiva. 4 Ell et cobrirà amb les seves plo- mes, i sota les seves ales cercaràs refugi: la seva veritat és l’escut i la cuirassa.
5 No tindràs por del terror de la nit, ni de la sageta que vola de dia,
6 de la pestilència que camina en la tenebra, ni de la destrucció que destrueix al migdia.
7 Mil cauran al teu costat, i deu mil a la teva dreta, però no s’atansarà a tu.
661


   667   668   669   670   671