Page 672 - Biblia Català TBS
P. 672

Psalms 95, 96, 97, 98
11 als quals vaig jurar en la meva ira: No entraran pas en el meu repòs.
Psalm 96
1 Canteu a Jahveh un càntic nou, canteu a Jahveh tota la terra.
2 Canteu a Jahveh, beneïu el seu Nom, proclameu de dia en dia la seva salvació.
3 Conteu la seva glòria entre les na- cions, els seus fets prodigiosos entre tots els pobles.
4 Perquè Jahveh és gran i digne de tota lloança: ha de ser temut per damunt de tots els déus;
5 perquè tots els déus dels pobles són ídols: però Jahveh va fer els cels. 6 L’esplendor i la majestat són da- vant d’ell: la força i la bellesa són en el seu santuari.
7 Tributeu a Jahveh, famílies dels po- bles, tributeu a Jahveh glòria i força. 8 Tributeu a Jahveh la glòria del seu Nom: porteu un present, i entreu als seus atris.
9 Adoreu Jahveh en l’esplendor de la seva santedat: tremoleu davant d’ell, tota la terra.
10 Digueu entre les nacions: Jahveh regna! Sí, el món està fermament establert, no serà mogut. Ell governa els pobles imparcialment.
11 Que els cels s’alegrin i la terra exulti, que el mar rugeixi, i la seva plenitud. 12 Que el camp exulti, i tot el que hi ha en ell: llavors tots els arbres del bosc ho celebraran,
13 en la presència de Jahveh: per- què ell ve, perquè ell ve a jutjar la terra. Ell jutjarà el món amb justícia, i els pobles amb la seva veritat.
Psalm 97
1 Jahveh regna: que la terra ho cele- bri, que les moltes illes s’alegrin.
2 El núvol i la foscor espessa l’envolten: la rectitud i la justícia són el fonament del seu tron.
3 El foc va davant d’ell, i crema els seus adversaris tot al voltant.
4 Els seus llamps enlluernaren el món: la terra ho veié i tremolà.
5 Les muntanyes es van fondre com la cera en la presència de Jahveh, davant del Senyor de tota la terra.
6 Els cels declaren la seva justícia, i tots els pobles han vist la seva glòria.
7 Que tots els qui serveixen estàtues siguin avergonyits, els qui es glorien en els ídols: adoreu-lo tots els déus. 8 Sió ho ha escoltat, i se n’alegra; i les  lles de Judà exulten, a causa dels teus judicis, Jahveh.
9 Perquè tu, Jahveh, ets l’Altíssim sobre tota la terra. Tu ets exalçat per damunt de tots els déus.
10 Els qui estimeu Jahveh, odieu el mal! Ell protegeix les ànimes dels seus sants, ell els allibera de la mà dels malvats.
11 La llum se sembra per al just, i el goig per als rectes de cor.
12 Alegreu-vos en Jahveh, vosaltres els justos, i doneu gràcies al record de la seva santedat!
Psalm 98
Psalm.
1 Canteu a Jahveh un càntic nou, perquè ha fet coses prodigioses: la seva mà dreta i el seu sant braç li han donat la victòria.
2 Jahveh ha fet conèixer la seva salvació: ha revelat la seva rectitud als ulls de les nacions.
3 Ha recordat la seva misericòrdia i la seva  delitat envers la casa d’Israel: tots els con ns de la terra han vist la salvació del nostre Déu.
4 Aclameu Jahveh tota la terra: exulteu de goig i celebreu-ho, i can- teu psalms.
5 Canteu psalms a Jahveh amb la cítara, amb la cítara i al so de la melodia.
95:11 Nm 14:23; He 4:3, 5 96:10 Ap 19:6 97:7 He 1:6 98:1-2 Is 52:10 664


   670   671   672   673   674