Page 683 - Biblia Català TBS
P. 683

3 El mar ho veié, i fugí: el Jordà es féu enrere;
4 les muntanyes saltaren com mol- tons: els tossals com anyells.
5 ¿Què et passava, oh mar, que vas fugir? ¿Oh Jordà, que et vas fer enrere? 6 ¿Vosaltres muntanyes, que vau sal- tar com moltons; i vosaltres tossals, com anyells?
7 Tremola, oh terra, davant de Jahveh, davant del Déu de Jacob,
8 que convertí la roca en una bassa d’aigües, la roca pedrenyera en una font d’aigües.
Psalm 115
1 ¿No a nosaltres, Jahveh, no a nosal- tres, sinó al teu Nom, dóna la glòria, per honor de la teva misericòrdia, per honor de la teva veritat.
2 ¿Per què han de dir els gentils: On és ara, el Déu d’ells?
3 I el nostre Déu és en els cels: tot el que li plau, ho fa.
4 Llurs ídols són plata i or, obra de mans d’home:
5 tenen boques, i no parlen; tenen ulls, i no hi veuen;
6 tenen orelles, i no escolten; tenen nassos, i no oloren;
7 tenen mans, i no palpen; tenen peus, i no caminen; no xerren amb llur gola. 8 Els qui els han fabricat són com ells: tot el qui con a en ells.
9 Oh Israel, con a en Jahveh! Ell és llur auxili i llur escut.
10 Casa d’Aaron, con a en Jahveh! Ell és llur auxili i llur escut.
11 Vosaltres que temeu Jahveh, con eu en Jahveh! Ell és llur auxili i llur escut.
12 Jahveh s’ha recordat de nosal- tres, ens beneirà: beneirà la casa d’Israel, beneirà la casa d’Aaron.
Psalms 114, 115, 116
13 Ell beneirà els qui temen Jahveh, tant els petits com els grans.
14 Jahveh us farà prosperar, a vosal- tres i als vostres  lls.
15 Sigueu beneïts de Jahveh: que féu els cels i la terra.
16 Els cels són els cels de Jahveh: i la terra l’ha donat als  lls d’Adam. 17 Els morts no lloen Jah, ni cap dels qui baixen al silenci:
18 però nosaltres beneirem Jah des d’ara i per sempre. Al·leluia!
Psalm 116
1 Estimo Jahveh, perquè ell escolta la meva veu i les meves súpliques,
2 perquè ha inclinat la seva orella envers mi, per això l’invocaré en els meus dies.
3 Les cordes de la mort m’envoltaren, i les angoixes del sepulcre vingueren sobre mi: vaig trobar a icció i dolor. 4 Llavors vaig invocar el Nom de Jahveh, dient: Jahveh, et prego, alli- bera la meva ànima!
5 Jahveh és misericordiós i just: i el nostre Déu és compassiu.
6 Jahveh guarda el senzill: vaig estar abatut, i ell em salvà.
7 Torna al teu repòs, ànima meva, perquè Jahveh et tracta molt bé.
8 Perquè tu has rescatat la meva ànima de la mort, els meus ulls de les llàgrimes, els meus peus d’ensopegar.
9 Caminaré davant Jahveh en la terra dels vivents.
10 Tenia con ança quan jo vaig parlar: Estic molt a igit.
11 En la meva agitació jo vaig dir: Tothom és mentider.
12 Què li tornaré a Jahveh? Tots els seus bene cis són per a mi.
13 Prendré la copa de la salvació, i invocaré el Nom de Jahveh.
14 Compliré els meus vots a Jahveh, doncs, enfront de tot el seu poble.
114:3 Ex 14:21; Js 3:13 114:8 Ex 17:6 115:4-8 Ps 135:15-18; Is 44:10-20; Ap 9:20 115:17-18 Is 38:18-19 116:3 sepulcre: en hebreu Xeol 116:3 Jo 2:2 116:10 2Co 4:13
675


   681   682   683   684   685