Page 685 - Biblia Català TBS
P. 685

29 Doneu gràcies a Jahveh, perquè ell és bo: perquè la seva misericòrdia és eterna.
Psalm 119
) Àlef
1 Feliços els de camí íntegre, els qui
caminen en la llei de Jahveh.
2 Feliços els qui guarden els seus testimonis: amb tot el cor el cer- quen.
3 Tampoc no fan injustícia: ca- minen en els seus camins.
4 Tu has ordenat els teus preceptes, perquè siguin diligentment obser- vats.
5 Tant de bo que els meus camins siguin ferms, per observar els teus estatuts!
6 Llavors no seré avergonyit, en mirar jo vers tots els teus manaments. 7 Et lloaré amb rectitud de cor, quan aprengui els judicis de la teva justícia.
8 Observaré els teus estatuts: no m’abandonis gens.
b Bet
9 ¿Com netejarà un jove el seu
camí? Observant la teva paraula!
10 Amb tot el meu cor t’he cercat: no em deixis desviar dels teus ma- naments.
11 He atresorat el teu parlar en el meu cor, per no pecar contra tu.
12 Beneït ets tu, Jahveh, ensenya’m els teus estatuts.
13 Amb els meus llavis he declarat tots els judicis de la teva boca.
14 M’he alegrat en el camí dels teus testimoniatges, més que sobre tota la riquesa.
15 Meditaré en els teus preceptes, i miraré els teus camins.
16 Em complauré en els teus esta- tuts: no oblidaré la teva paraula.
g Guímel
17 Fes bé al teu servent: viuré i ob-
servaré la teva paraula.
119:19 1Cr 29:15; He 11:13 119:36 Lc 12:15
Psalms 118, 119
18 Obre els meus ulls: i miraré els prodigis de la teva llei.
19 Un estranger sóc jo a la terra: no m’amaguis els teus manaments.
20 La meva ànima es desfà per l’anhel dels teus judicis en tot mo- ment.
21 Tu reprens els maleïts arrogants que es desvien dels teus mana- ments.
22 Allunya de mi l’oprobi i el menyspreu, perquè guardo els teus testimonis.
23 Encara que els principals s’asseuen i parlen contra mi, el teu servent meditarà en els teus estatuts. 24 Els teus testimonis també són els meus delits, són els meus consellers.
d Dàlet
25 La meva ànima s’aferra a la pols: fes-me viure segons la teva paraula. 26 T’he declarat els meus camins, i tu m’has respost: ensenya’m els teus
estatuts.
27 Fes-me entendre el camí dels teus preceptes: i parlaré dels teus prodi- gis.
28 La meva ànima decau per l’a icció: aixeca’m segons la teva paraula.
29 Allunya de mi el camí de la false- dat: i concedeix-me la teva llei.
30 He triat el camí de la veritat, he posat els teus judicis davant meu.
31 M’aferro als teus testimonis: Jahveh, no m’avergonyeixis.
32 Corro pel camí dels teus mana- ments, perquè tu eixamples el meu cor.
h He
33 Ensenya’m, Jahveh, el camí dels teus estatuts: i el guardaré  ns a la  . 34 Dóna’m enteniment, i guardaré la teva llei, i l’observaré amb tot el cor. 35 Fes-me caminar pel sender dels teus manaments, perquè m’hi delecto. 36 Inclina el meu cor als teus testi-
monis, i no pas al guany injust.
677


   683   684   685   686   687