Page 687 - Biblia Català TBS
P. 687

74 Els qui et temen em veuen i s’alegren, perquè jo espero en la teva paraula.
75 Sé, Jahveh, que els teus judicis són justos, i que en  delitat m’has a igit. 76 Que sigui, et prego, la teva mi- sericòrdia el meu confort, segons el que has promès al teu servent.
77 Que les teves compassions vinguin a mi, i viuré, perquè la teva llei és el meu delit.
78 Que els arrogants siguin aver- gonyits perquè em calumnien amb falsedat: però jo meditaré en els teus preceptes.
79 Que els qui et temen es girin vers mi, i els qui coneixen els teus testi- monis.
80 Que el meu cor sigui perfecte en els teus estatuts, a   que jo no sigui avergonyit.
k Caf
81 La meva ànima defalleix per la teva salvació: espero en la teva pa-
raula.
82 Els meus ulls defalleixen per la teva paraula, dient: Quan em confor- taràs?
83 Encara que he esdevingut com un bot en el fum, no oblido els teus estatuts.
84 ¿Quants són els dies del teu ser- vent? ¿Quan faràs judici contra els qui em persegueixen?
85 Caven fosses per a mi els arrogants, que no viuen segons la teva llei.
86 Tots els teus manaments són  de- litat; amb falsedat em persegueixen: ajuda’m!
87 Gairebé m’han esborrat de la terra: però jo no abandono els teus preceptes.
88 Fes-me viure segons la teva mi- sericòrdia, i guardaré la testimonian- ça de la teva boca.
l Làmed
89 Per sempre, Jahveh, la teva pa-
raula és establerta en els cels.
119:75 Ap 3:19 119:89 Mt 24:35 119:105 Pr 6:23
Psalms 119
90 De generació en generació conti- nua la teva  delitat: tu has establert la terra, i perdura.
91 D’acord amb els teus decrets subsisteixen avui: perquè tots són els teus servents.
92 Si la teva llei no fos els meus delits, llavors m’hauria mort en la meva a icció.
93 Mai no oblido els teus preceptes, perquè en ells em fas viure.
94 Teu jo sóc, salva’m, perquè he cercat els teus preceptes.
95 Els malvats m’esperen per destruir-me, però jo considero atentament els teus testimoniatges. 96 He vist un límit a tota perfecció, però el teu manament és molt ex- tens.
m Mem
97 Com estimo la teva llei! Tot el dia
ella és la meva meditació.
98 Tu, amb els teus manaments, em fas més savi que els meus enemics: perquè sempre són amb mi.
99 Tinc més discerniment que tots els meus mestres, perquè els teus tes- timoniatges són la meva meditació. 100 Tinc més enteniment que els vells, perquè guardo els teus precep- tes.
101 De tot mal camí he refrenat els meus peus, per guardar la teva pa- raula.
102 No m’aparto dels teus judicis, perquè tu mateix em dirigeixes.
103 Que dolç és el teu parlar al meu paladar, més que la mel a la meva boca!
104 Dels teus preceptes obtinc intel- ligència, per això odio tot camí de falsedat.
n Nun
105 La teva paraula és la llàntia per als meus peus, i és la llum per al
meu camí.
106 He jurat, i ho con rmo, d’observar els judicis de la teva justícia.
679


   685   686   687   688   689