Page 692 - Biblia Català TBS
P. 692

Psalms 128, 129, 130, 131, 132
6 I veuràs els  lls dels teus  lls. Pau a Israel!
Psalm 129
Càntic gradual.
1 Molt m’han a igit des de la meva joventut –que ho digui ara Israel–,
2 molt m’han a igit des de la meva joventut, però mai no han prevalgut contra mi.
3 Els llauradors han llaurat sobre la meva esquena, han allargat els seus cavallons.
4 Jahveh és just, ell ha tallat pel mig les cordes dels malvats.
5 Que siguin avergonyits i es facin enrere tots els qui odien Sió.
6 Que siguin com l’herba de les teu- lades, que s’asseca abans de créixer, 7 que no ha omplert la mà del sega- dor, ni el si del qui lliga les garbes. 8 I ningú dels qui passen tampoc no dirà: Que la benedicció de Jahveh sigui sobre vosaltres; us beneïm en Nom de Jahveh.
Psalm 130
Càntic gradual.
1 De les profunditats crido a tu, Jahveh,
2 Senyor, escolta la meva veu! Que les teves orelles estiguin atentes a la veu de les meves súpliques.
3 Si tu, Jah, retinguessis les iniqui- tats, Senyor, qui podria estar-se dret? 4 Peròambtuhihaelperdó,a  que siguis temut.
5 Espero en Jahveh, la meva ànima espera, i en la seva paraula espero. 6 La meva ànima espera en Jahveh, més que els sentinelles el matí, més que els sentinelles el matí.
7 Oh Israel, espera en Jahveh: per- què amb Jahveh hi ha la misericòr-
dia, i amb ell hi ha la redempció abundosa.
8 Ell, doncs, redimirà Israel de totes les seves iniquitats.
Psalm 131
Càntic gradual. De David.
1 Jahveh, el meu cor no és orgu- llós, i els meus ulls no són altius: no camino en grandeses ni en coses massa elevades per a mi.
2 Sinó que calmo i apaivago la meva ànima, com un nen alletat amb sa mare: com un nen alletat és la meva ànima amb mi.
3 Espera, oh Israel, en Jahveh des d’ara i per sempre!
Psalm 132
Càntic gradual.
1 Jahveh, recorda David, i totes les seves a iccions;
2 que va jurar a Jahveh, féu un vot al Poderós de Jacob:
3 No entraré a la tenda de casa meva, ni pujaré al meu llit,
4 no donaré son als meus ulls, ni en- dormiscament a les meves parpelles, 5  ns que trobi un lloc per a Jahveh, estatges per al Poderós de Jacob.
6 Heus aquí, hem escoltat que l’arca era a Efrata, l’hem trobat als camps de Jàar.
7 Entrem als seus estatges, adorem a l’escambell dels seus peus.
8 Alça’t, Jahveh, vés al teu repòs, tu i l’arca de la teva força.
9 Que els teus sacerdots es vesteixin de justícia, i que els teus  dels ho celebrin. 10 A causa del teu servent David, no refusis la faç del teu ungit.
11 Jahveh ha jurat en ferm a David, no se’n desdirà: Del fruit del teu ventre posaré sobre el teu tron.
129:8 Rt 2:4 130:1 Lm 3:55; Jo 2:2 130:8 Mt 1:21; Tt 2:14 132:2 2Sm 7:12 132:8-10 2Cr 6:41-42 132:11 2Sm 7:12
684


   690   691   692   693   694