Page 696 - Biblia Català TBS
P. 696

Psalms 139, 140, 141
17 I que preciosos són per a mi els teus designis, oh Déu! Que inabasta- bles són els recomptes d’ells!
18 Si els comptés, serien més que la sorra: quan em desvetllo encara estic amb tu.
19 Certament, oh Déu, tu mataràs el malvat: aparteu-vos de mi, doncs, homes sanguinaris!
20 Perquè ells parlen contra tu ma- lèvolament, els teus enemics prenen el teu Nom en va.
21 ¿No odio els qui t’odien, Jahveh? ¿No m’a igeixo a causa dels que s’alcen contra tu?
22 Els odio amb un odi complet, han esdevingut els meus enemics.
23 Examina’m, oh Déu, i coneix el meu cor: prova’m, i coneix els meus pensaments;
24 i mira si hi ha algun camí dolent en mi, i mena’m pel camí etern.
Psalm 140
Per al director. Psalm de David.
1 Rescata’m, Jahveh, de l’home do- lent, guarda’m de l’home violent,
2 dels qui tramen maldats en el cor, cada dia promouen guerres;
3 a len les seves llengües com una serp, tenen verí d’àspids sota els seus llavis. Selah.
4 Guarda’m, Jahveh, de les mans del malvat, preserva’m de l’home violent, d’aquells que tramen de fer ensopegar els meus passos.
5 Els orgullosos han amagat una trampa per a mi, i llaços; han estès una xarxa vora el camí, m’hi han parat paranys. Selah.
6HeditaJahveh:Tuetselmeu Déu, inclina l’orella, Jahveh, a la veu de les meves súpliques.
7 Oh Jahveh, Senyor, la força de la meva salvació, tu has cobert el meu cap en el dia de la batalla.
140:3 Rm 3:13 688
8 No concedeixis, Jahveh, els desit- jos del malvat: no deixis prosperar el seu mal propòsit, no sigui que s’exalcin. Selah.
9 Que el cap dels qui m’envolten sigui cobert amb la dolenteria dels seus propis llavis.
10 Que els caiguin brases enceses, que siguin llançats dins del foc, dins de fosses profundes, que mai més no en surtin.
11 Que l’home malparlat no sigui establert a la terra: que el mal per- segueixi l’home violent  ns al seu enderroc.
12 Sé que Jahveh mantindrà la causa de l’a igit, el judici per als desvalguts.
13 Certament els justos donaran grà- cies al teu Nom, els rectes habitaran en la teva presència.
Psalm 141
Psalm de David.
1 Jahveh, t’invoco, vine de pressa a mi! Para l’orella a la meva veu quan et crido.
2 Que la meva pregària s’adreci da- vant teu com l’encens, que els meus palmells alçats siguin com l’ofrena del vespre.
3 Posa, Jahveh, un guarda a la meva boca, vetlla sobre la porta dels meus llavis.
4 No deixis inclinar el meu cor vers cap cosa dolenta, a practicar obres malvades amb homes que practi- quen la iniquitat: i que jo no tasti mai les seves delícies.
5 Que el just em castigui, serà un favor, i que em reprengui, serà oli per al cap, que el meu cap no refu- sarà, perquè encara la meva pregària continuarà en els mals d’ells.
6 Quan llurs jutges siguin llançats pel penya-segat, escoltaran les meves paraules, perquè són escaients.


   694   695   696   697   698