Page 697 - Biblia Català TBS
P. 697

7 Com quan algú llaura i obre solcs a la terra, els nostres ossos han estat escampats a la boca del sepulcre.
8 Vers tu giro els meus ulls, oh Senyor, Jahveh: en tu em refugio, no desemparis la meva ànima.
9 Guarda’m de les mans dels qui han parat la trampa contra mi, i dels paranys dels qui practiquen la iniquitat.
10 Que els malvats caiguin en els seus propis llaços, mentre amb se- guretat jo passo  ns més enllà.
Psalm 142
Maskil de David, quan era a la cova. Pregària.
1 Amb la meva veu demano auxili a Jahveh, amb la meva veu demano misericòrdia a Jahveh;
2 vesso el meu plany davant d’ell, declaro la meva a icció davant d’ell. 3 Quan el meu esperit defalleix dins meu, tu coneixes el meu sender. En aquest meu camí per on camino, han amagat una trampa per a mi.
4 Vaig mirar a la dreta, i m’hi vaig  xar, però no hi havia ningú que em volgués conèixer. No tinc cap refugi, ningú no es preocupa de la meva ànima.
5 Vaig cridar a tu, Jahveh, vaig dir: Tu ets el meu refugi, la meva porció en la terra dels vivents.
6 Atén el meu crit, perquè estic molt abatut; allibera’m dels meus perse- guidors, perquè són més forts que jo. 7 Trau la meva ànima fora de la presó, perquè doni gràcies al teu Nom. Els justos m’envoltaran, per- què tu em recompensaràs.
Psalm 143
Psalm de David.
1 Escolta la meva pregària, Jahveh, inclina l’orella a les meves súpli-
Psalms 141, 142, 143, 144
ques! Respon-me en la teva  delitat, en la teva justícia;
2 i no entris en judici amb el teu servent, perquè no serà justi cat davant teu ningú que viu.
3 Car l’enemic ha perseguit la meva ànima, ha esclafat la meva vida  ns al terra, m’ha fet habitar en llocs foscos, com els qui fa temps que han mort.
4 I el meu esperit defalleix damunt meu, el meu cor està desolat dins meu.
5 Recordo els dies antics, medito en tots els teus fets, rumio en l’obra de les teves mans.
6 Estenc les meves mans vers tu, la meva ànima té set de tu, com una terra resseca. Selah.
7 Respon-me aviat, Jahveh! El meu esperit defalleix: no amaguis el teu rostre de mi, no fos que m’assembli als qui baixen a la fossa.
8 Fes-me escoltar al matí la teva misericòrdia, perquè con o en tu: ensenya’m el camí per on he de caminar, perquè a tu elevo la meva ànima.
9 Allibera’m dels meus enemics, Jahveh: en tu em refugio.
10 Ensenya’m a fer la teva voluntat, perquè tu ets el meu Déu: que el teu bon Esperit em guiï per la terra de la rectitud.
11 Per l’honor del teu Nom, Jahveh, fes-me reviure: en la teva justícia, fes sortir la meva ànima de l’angoixa.
12 I en la teva misericòrdia, acaba amb els meus enemics, i destrueix tots els adversaris de la meva ànima, perquè jo sóc el teu servent.
Psalm 144
De David.
1 Beneït sigui Jahveh, la meva Roca, que entrena les meves mans per al combat, els meus dits per a la batalla:
142: capçalera 1Sm 22:1 143:2 Rm 3:20; Ga 2:16
689


   695   696   697   698   699