Page 699 - Biblia Català TBS
P. 699

16 Tu obres la teva mà, i satisfàs el desig de tota cosa vivent.
17 Jahveh és just en tots els seus camins, i misericordiós en totes les seves obres.
18 Jahveh és a prop de tots els qui l’invoquen, de tots els qui l’invoquen de veritat.
19 Ell complirà el desig dels qui el temen, ell també escoltarà llur crit d’auxili, i els salvarà.
20 Jahveh guarda tots els qui l’estimen, però destruirà tots els malvats.
21 La meva boca proclamarà la lloança de Jahveh, i tota carn beneirà el seu sant Nom per sempre i eterna- ment.
Psalm 146
1 Al·leluia! Lloa Jahveh, ànima meva! 2 Lloaré Jahveh durant la meva vida, cantaré lloances al meu Déu mentre jo hi sigui.
3 No con eu en els prínceps, en un  ll d’Adam, en qui no hi ha salvació. 4 El seu esperit se’n va, torna a la terra, en aquell mateix dia les seves intencions s’esvaeixen.
5 Feliç el qui té el Déu de Jacob pel seu ajut, la seva esperança és en Jahveh, el seu Déu,
6 que féu els cels i la terra, els mars i tot el que hi ha en ells; que guarda la  delitat per sempre,
7 que fa justícia als oprimits, que dóna pa als famolencs. Jahveh alli- bera els presoners,
8 Jahveh obre els ulls dels cecs, Jahveh alça els qui estan abatuts, Jahveh estima els justos,
9 Jahveh protegeix els estrangers, manté l’orfe i la viuda, però desbara- ta el camí dels malvats.
10 Jahveh regnarà per sempre; el teu Déu, oh Sió, per totes les genera- cions. Al·leluia!
147:3 Is 61:1 147:4 Is 40:26
Psalms 145, 146, 147
Psalm 147
1 Al·leluia! Perquè és bo de cantar lloances al nostre Déu, perquè la lloança és agradable i escaient.
2 Jahveh edi ca Jerusalem, aplega els dispersats d’Israel,
3 guareix els contrits de cor, i embe- na llurs ferides.
4 Ell compta el nombre dels estels, els crida tots ells pels noms.
5 Gran és el nostre Senyor, i molt fort, i la seva intel·ligència és in ni- ta.
6 Jahveh manté els a igits, abaixa els malvats  ns a terra.
7 Canteu a Jahveh amb acció de gràcies, canteu lloances al nostre Déu amb la cítara.
8 Ell és qui cobreix els cels amb núvols, el qui proveeix pluja per a la terra, el qui fa créixer l’herba sobre les muntanyes;
9 el qui dóna el seu aliment al bes- tiar, i als corbs petits quan grallen. 10 No es complau en la força del cavall, no li plauen les cames de l’home.
11 Jahveh afavoreix els qui el temen, els qui esperen en la seva misericòrdia.
12 Enalteix Jahveh, Jerusalem; lloa el teu Déu, Sió!
13 Perquè ell ha enfortit les barres dels teus portals, ha beneït els teus  lls dins teu;
14 manté la pau a les teves fronte- res, et satisfà amb blat escollit.
15 Envia la seva ordre a la terra, la seva paraula corre molt de pressa.
16 Ell dóna la neu com la llana, escampa el gebre com la cendra,
17 escampa el seu gel com engrunes de pa, ¿qui es pot estar davant del seu fred?
18 Ell envia la seva paraula, i els fon; fa bufar el seu vent, les aigües brollen.
691


   697   698   699   700   701