Page 70 - Biblia Català TBS
P. 70

Gènesi 50
21 I ara, doncs, no tingueu por: jo us mantindré a vosaltres i als vos- tres petits. I els confortà i els parlà al cor.
22 I Josep habità a Egipte, ell i la casa del seu pare; i Josep visqué cent deu anys.
23 I Josep veié la tercera generació dels  lls d’Efraïm; també els  lls de Maquir,  ll de Manassès, nasqueren sobre els genolls de Josep.
50:24 Ex 3:16 50:25 Ex 13:19; He 11:22
24 I Josep digué als seus germans: Estic a punt de morir; i Déu cer- tament us visitarà, i us farà pujar d’aquesta terra a la terra que va jurar a Abraham, a Isaac i a Jacob.
25 I Josep féu jurar als  lls d’Israel, dient: Déu certament us visitarà, i vosaltres us emportareu d’aquí els meus ossos.
26 I Josep morí als cent deu anys, i el van embalsamar i el van  car en un taüt a Egipte.
70


   68   69   70   71   72