Page 700 - Biblia Català TBS
P. 700

Psalms 147, 148, 149, 150
19 Ell declara la seva paraula a Jacob, els seus estatuts i els seus judicis a Israel.
20 No ha tractat així cap altra nació, i no han conegut els seus judicis. Al·leluia!
Psalm 148
1 Al·leluia! Lloeu Jahveh des dels cels, lloeu-lo en les altures.
2 Lloeu-lo tots els seus àngels, lloeu-lo tots els seus estols.
3 Lloeu-lo sol i lluna, lloeu-lo tots els estels de llum.
4 Lloeu-lo cels dels cels, i les aigües que hi ha sobre els cels.
5 Que lloïn el Nom de Jahveh, per- què ell ho manà, i foren creats.
6 Ell també els ha establert per sem- pre més: ell ha donat l’estatut, i mai no passarà.
7 Lloeu Jahveh des de la terra, monstres marins i totes les profundi- tats,
8 foc i pedregada, neu i vapor, vent tempestuós complint la seva parau- la,
9 muntanyes i tots els turons, arbres fruiters i tots els cedres,
10 el bestiar i tot el ramat, rèptils i ocells alats,
11 reis de la terra i tots els pobles, principals i tots els jutges de la terra,
12 joves i verges, ancians i nens,
13 que lloïn el Nom de Jahveh, per-
què només el seu Nom és excels, la seva glòria és per damunt de la terra i dels cels.
14 Ell també ha alçat el corn del seu poble, la lloança de tots els seus sants, dels  lls d’Israel, poble proper a ell. Al·leluia!
147:19 Dt 33:3, 4; Rm 3:2 150:6 Ap 5:13
Psalm 149
1 Al·leluia! Canteu a Jahveh un càn- tic nou, la seva lloança en la congre- gació dels  dels.
2 Que Israel s’alegri en el seu Creador, que els  lls de Sió s’alegrin en el seu Rei.
3 Que lloïn el seu Nom amb la dansa, que li cantin lloances amb el tamborí i la cítara,
4 perquè Jahveh es complau en el seu poble, ell glori carà els a igits amb la salvació.
5 Que els  dels exultin en la seva glòria, que ho celebrin en els seus llits.
6 Que els enaltiments de Déu siguin en llur gola, i una espasa de dos talls en llur mà,
7 per fer venjança sobre les nacions, càstigs entre els pobles,
8 per lligar llurs reis amb cadenes, i llurs nobles amb grillons de ferro,
9 per executar sobre ells el judici escrit. Aquest honor és per a tots els seus  dels. Al·leluia!
Psalm 150
1 Al·leluia! Lloeu Jahveh en el seu santuari, lloeu-lo en l’expansió del seu poder,
2 lloeu-lo pels seus fets poderosos, lloeu-lo segons la immensitat de la seva grandesa.
3 Lloeu-lo al so del corn, lloeu-lo amb l’arpa i la lira,
4 lloeu-lo amb tamborí i dansa, lloeu-lo amb instruments de corda i  auta,
5 lloeu-lo amb címbals sonors, lloeu-lo amb címbals ressonants.
6 Que tot el que té alè lloï Jah. Al·leluia!
692


   698   699   700   701   702