Page 701 - Biblia Català TBS
P. 701

1Els proverbis de Salomó,  ll de David, rei d’Israel.
2 Per conèixer la saviesa i la ins-
trucció, per discernir les paraules de l’enteniment,
3 per rebre la instrucció assenyada, justícia i judici i equitat,
4 per donar prudència als inexperts: al jove, coneixement i discreció.
5 El savi escoltarà i augmentarà el saber, i l’entès aconseguirà els con- sells savis.
6 Per discernir el proverbi i l’al·legoria, les paraules dels savis i llurs enigmes.
7 El temor de Jahveh és el principi del coneixement: els insensats menyspreen la saviesa i la instrucció.
8 Escolta,  ll meu, la instrucció del teu pare, i no rebutgis l’ensenyament de la teva mare:
9 perquè seran una diadema de grà- cia per al teu cap, i collars al voltant del teu coll.
10 Fill meu, si els pecadors et volen seduir, no hi consentis.
11 Si et diuen: Vine amb nosaltres, estiguem-nos a l’aguait per vessar sang, parem una emboscada a l’innocent sense motiu:
12 engolim-los vius com el sepulcre, i sencers, com els qui baixen a la fossa.
13 Trobarem tota mena de valuosa riquesa, omplirem les nostres cases d’espoli;
14 tu posaràs la teva sort amb nosal- tres, tindrem tots una bossa en comú.
15 Fill meu, no vagis pel camí d’ells, guarda el teu peu del sender d’ells, 16 perquè llurs peus corren cap al mal, i s’apressen a vessar sang.
17 Veritablement és endebades de parar la xarxa davant dels ulls de qualsevol ocell,
18 i ells es posen a l’aguait de llur pròpia sang, posen una emboscada contra llurs pròpies ànimes.
19 Així són els camins de tots els que cobegen el guany injust, que pren la vida dels seus posseïdors.
20 La Saviesa crida pels carrers, fa escoltar la seva veu per les places, 21 clama pels indrets més con- correguts, a l’entrada dels portals de la ciutat, proclama les seves paraules:
22 ¿Fins quan, ximples, estimareu la ximpleria; i els burletes es complau- ran en la seva burla, i els insensats odiaran el coneixement?
23 Torneu a la meva reprensió: heus aquí, vessaré el meu esperit sobre vosaltres, us faré conèixer les meves paraules.
24 Perquè vaig cridar, i vau refusar d’escoltar; vaig estendre la meva mà, i ningú no hi parà atenció,
25 i vau ignorar tot el meu consell, i no vau acceptar la meva reprensió: 26 també jo em riuré de la vostra calamitat, em burlaré quan us arribi el terror.
27 Quan el terror us vingui com una tempesta devastadora, i la calamitat us arribi com una rufagada: quan l’adversitat i l’a icció vinguin sobre vosaltres.
Llibre dels Proverbis
1:1 1Re 4:32 1:7 Jb 28:28; Ps 111:10 1:12 sepulcre: en hebreu Xeol 1:15 Ps 1:1 1:24 Is 65:12 693


   699   700   701   702   703