Page 702 - Biblia Català TBS
P. 702

Proverbis 1, 2, 3
28 Llavors m’invocaran, però no respondré; em cercaran de bon matí, però no em trobaran:
29 perquè odiaren el coneixement, i no escolliren el temor de Jahveh,
30 no acceptaren el meu consell, menysprearen tota la meva reprensió. 31 Menjaran, doncs, del fruit de llur propi camí, i s’afartaran de llurs propis consells.
32 Perquè la in delitat dels ximples els matarà, i la prosperitat dels necis els destruirà.
33 Però el qui m’escolti habitarà segur: i estarà tranquil, sense por de cap mal.
2Fill meu, si reps les meves parau- les, i atresores els meus mana- ments dins teu,
2 si pares l’orella a la saviesa, si inclines el teu cor a la intel·ligència; 3 certament, si clames per tenir discerniment, i dónes la teva veu a la intel·ligència,
4 si la cerques com la plata, i la re- cerques com tresors amagats,
5 llavors discerniràs el temor de Jahveh, i trobaràs el coneixement de Déu.
6 Perquè Jahveh dóna saviesa: de la seva boca provenen el coneixement i la intel·ligència.
7 Ell atresora sòlida saviesa per al recte: és un escut per als qui ca- minen amb integritat,
8 per protegir els senders del judici, i ell guarda els camins dels seus  dels. 9 Llavors discerniràs la justícia i el judici i les equitats: tot bon curs.
10 Quan la saviesa entri dins del teu cor, i el coneixement sigui plaent a la teva ànima:
11 la discreció et guardarà, i la intel·ligència et protegirà,
12 per alliberar-te del mal camí, de l’home que parla perversitats,
13 dels qui deixen els senders de la rectitud, per caminar en els camins de la fosca,
14 dels qui es complauen a fer el mal, i s’alegren de les perversitats del mal,
15 els senders dels quals són tortuo- sos, i es torcen en els camins d’ells. 16 Per alliberar-te de la dona aliena, de l’estranya que afalaga amb les seves paraules,
17 que abandona l’amic de la seva joventut, i oblida el pacte del seu Déu.
18 Perquè casa seva s’enfonsa vers la mort, i els senders d’ella cap als morts.
19 Tots els qui van a ella no en tor- nen, i no aconsegueixen els senders de la vida.
20 Amb el propòsit que caminis pel camí dels bons, i guardis els senders dels justos.
21 Perquè els rectes habitaran la terra, i els perfectes hi romandran: 22 però els malvats seran extermi- nats de la terra, i els in dels en seran arrencats.
3
1:28 Jr 11:11 2:4 Mt 13:44 2:6 Jm 1:5 3:4 Lc 2:52 3:7 Rm 12:16 3:9 Ex 22:29 694
Fill meu, no oblidis el meu ense-
nyament, i fes que el teu cor guardi els meus manaments:
2 perquè ells t’hi afegiran l’allargament dels dies, i anys de vida, i la pau.
3 Que la misericòrdia i la veritat no t’abandonin: lliga-les al voltant del teu coll, escriu-les sobre la tauleta del teu cor,
4 i trobaràs favor i bona anomena- da, als ulls de Déu i de l’home.
5 Con a en Jahveh amb tot el teu cor, i no et recolzis en el teu propi enteniment.
6 Reconeix-lo en tots els teus ca- mins, i ell adreçarà els teus senders. 7 No siguis savi als teus propis ulls: tem Jahveh, i aparta’t del mal.
8 Això serà el guariment per al teu melic, i el moll per als teus ossos.
9 Honra Jahveh amb la teva subs- tància, i amb les primícies de tota la teva collita:


   700   701   702   703   704