Page 703 - Biblia Català TBS
P. 703

10 i els teus graners s’ompliran d’abundor, i els teus cups sobreeixi- ran de most.
11 Fill meu, no menystinguis la dis- ciplina de Jahveh, no menyspreïs la seva correcció:
12 perquè Jahveh corregeix el qui estima, com un pare el  ll en qui es complau.
13 Feliç l’home que troba la saviesa, i l’home que aconsegueix la intel·li- gència:
14 perquè el seu guany és millor que el guany de la plata, i el seu pro t, que l’or re nat;
15 és més valuosa que les perles: i res del que puguis desitjar no s’hi pot comparar.
16 A la seva dreta hi ha l’allargament dels dies; a la seva mà esquerra, ri- quesa i honor.
17 Els seus camins són camins agra- dables, i tots els seus senders són pau. 18 Un arbre de vida és ella per als qui s’hi aferren: i són feliços els qui la retenen.
19 Jahveh fundà la terra amb saviesa, establí els cels amb intel·ligència:
20 amb el seu coneixement esberlà els abismes, i els cels regalimaren la rosada.
21 Fill meu, que aquests ensenya- ments no s’apartin dels teus ulls: guarda la sòlida saviesa i la discreció, 22 i seran vida per a la teva ànima, i ornament per al teu coll.
23 Llavors aniràs segur pel teu camí, i el teu peu no ensopegarà;
24 si reposes, no tindràs por: i repo- saràs, i el teu son serà dolç.
25 No tindràs por del terror sobtat, ni de la desolació dels malvats quan arribi:
26 perquè Jahveh serà la teva con an- ça, i guardarà el teu peu del parany.
27 No neguis el bé als qui se’l merei- xen, quan tens en el poder de la teva mà de fer-lo.
3:11-12 He 12:5-6; Ap 3:19 3:34 Jm 4:6; 1Pe 5:5
Proverbis 3, 4
28 No diguis al teu proïsme: Vés-te’n i torna, que demà t’ho donaré, quan ho tens amb tu.
29 No tramis cap mal contra el teu proïsme, mentre ell viu con at vora teu. 30 No pledegis amb cap home sense motiu, si ell no t’ha fet cap mal.
31 No envegis l’home violent, i no triïs cap dels seus camins,
32 perquè el pervers és una abomi- nació per a Jahveh: però als rectes els revela el seu consell secret.
33 La maledicció de Jahveh és dins la casa del malvat: però ell beneeix la llar dels justos.
34 Ell indubtablement es burla dels que se’n burlen: però dóna gràcia als humils.
35 Els savis heretaran la glòria: però els necis obtindran el deshonor.
4
Escolteu,  lls, la instrucció del
pare, i estigueu atents per conèi- xer el discerniment.
2 Perquè us dono bona doctrina: no abandoneu el meu ensenyament.
3 Perquè jo era un  ll a la vora del meu pare, tendre, i l’únic davant de la meva mare;
4 i ell m’ensenyava, i em deia: Que el teu cor retingui les meves paraules, guarda els meus manaments, i viu.
5 Adquireix la saviesa, adquireix l’enteniment: no t’oblidis i no t’apartis dels raonaments de la meva boca;
6 no l’abandonis, i ella et guardarà: estima-la, i ella et protegirà.
7 La saviesa abans que res: adquireix la saviesa, i amb tota la teva adquisi- ció, adquireix l’enteniment.
8 Valora-la, i t’exalçarà: t’honrarà quan l’abracis,
9 posarà sobre el teu cap una diade- ma de gràcia: et lliurarà una corona d’esplendor.
10 Escolta,  ll meu, i rep els meus raonaments: i els anys de la teva vida seran molts.
4:4 1Cr 28:9
695


   701   702   703   704   705