Page 706 - Biblia Català TBS
P. 706

Proverbis 6, 7, 8
29 Igualment qui entra a la dona del seu proïsme; qualsevol que la toqui no serà innocent.
30 ¿No menyspreen el lladre, enca- ra que robi per atipar-se quan té gana?
31 I quan el troben, haurà de retor- nar el sèptuple, haurà de donar tota la riquesa de casa seva.
32 El qui comet adulteri amb una dona ha perdut el seny: qui fa això destrueix la seva ànima.
33 Trobarà  agell i vergonya, i el seu oprobi no s’esborrarà:
34 perquè la gelosia és el furor de l’home, i no tindrà compassió en el dia de la venjança:
35 no acceptarà cap rescat, i no s’hi avindrà, encara que li multipliquis el suborn.
7Fill meu, guarda els meus mots, i atresora els meus manaments dintre teu;
2 guarda els meus manaments, i viu; i el meu ensenyament com la nineta dels teus ulls.
3 Lliga-te’ls als dits, escriu-te’ls da- munt la tauleta del teu cor.
4 Digues a la saviesa: Tu ets la meva germana, i anomena l’enteniment familiar teu:
5 per guardar-te de la dona aliena, de l’estranya que afalaga amb els seus mots.
6 Perquè vaig mirar per la  nestra de casa meva a través del meu enrei- xat,
7 i vaig veure entre els inexperts, vaig  xar-me que entre els joves hi havia un xicot sense seny,
8 que travessava el carrer prop de la cantonada d’ella, i prenia el camí de casa d’ella,
9 al capvespre, quan el dia declina, enmig de la nit i de la tenebra.
10 Ivetaquíqueunadonavea trobar-lo, vestida com una prostitu- ta, i amb l’engany al cor:
7:27 infern: en hebreu Xeol 698
11 ella és bulliciosa i insolent; a casa seva no s’hi estan mai els peus d’ella: 12 ara pel carrer, ara per les places, i s’està a l’aguait a cada cantonada. 13 I ella l’agafa i el besa, i amb posat descarat, li diu:
14 Havia d’oferir ofrenes de pau, avui he pagat els meus vots;
15 per això t’he sortit a trobar, a buscar diligentment el teu rostre, i t’he trobat;
16 he abillat el meu llit amb vàno- ves, amb virolades teles d’Egipte;
17 he perfumat la meva cambra amb mirra, àloes i cínamom.
18 Vine, embriaguem-nos d’amor  ns al matí, gaudim dels plaers;
19 perquè el meu marit no és a casa, ha emprès un llarg viatge,
20 s’ha endut la bossa dels diners, vindrà a casa per la lluna plena.
21 L’encisa amb molta persuasió, l’empeny amb els seus llavis seduc- tors.
22 Se’n va darrere d’ella de seguit: com un bou se’n va a l’escorxador, i com un engrillonat al càstig del neci, 23  ns que una  etxa travessa el seu fetge: com un ocell es precipita en la trampa, sense saber que li costarà la vida.
24 Ara, doncs,  lls, escolteu-me i estigueu atents als mots de la meva boca:
25 que el teu cor no es desviï cap als camins d’ella, no t’esgarriïs per les seves senderes;
26 perquè ella ha fet caure molts ferits de mort: i són nombrosos tots els qui han estat matats per ella.
27 La seva casa és el camí de l’infern, que baixa a les cambres de la mort.
8
¿No clama la saviesa, i la intel·li-
gència no pregona la seva veu?
2 A dalt dels llocs elevats, a la vora del camí, al mig dels senders, ella es planta;


   704   705   706   707   708