Page 708 - Biblia Català TBS
P. 708

Proverbis 8, 9, 10
36 però el qui peca contra mi fa mal a la seva pròpia ànima: tots els qui m’odien, estimen la mort.
9La saviesa ha construït la seva casa, ha tallat els seus set pilars: 2 ha matat els seus animals, ha mesclat el seu vi, també ha parat la seva taula.
3 Ha enviat les seves serventes: ella pregona des dels llocs més elevats de la ciutat, dient:
4 El qui sigui ximple, que vingui cap aquí! Al qui li manca seny, li diu:
5 Veniu a menjar del meu pa, i a beure del vi que he mesclat.
6 Deixeu les ximpleries, i viviu: i avanceu pel camí de l’enteniment.
7 El qui corregeix un burleta n’obtindrà desdeny per a si mateix: i el qui reprèn el malvat s’atraurà la injúria.
8 No reprenguis el burleta, no sigui que t’odiï: reprèn el savi, i t’estimarà.
9 Dóna instrucció al savi, i serà encara més savi: alliçona el just, i augmentarà el saber.
10 El temor de Jahveh és el comen- çament de la saviesa: i el coneixe- ment del Sant dóna enteniment.
11 Perquè per mi es multiplicaran els teus dies, i se t’afegiran anys de vida.
12 Si ets savi, ets savi per a tu ma- teix: i si te’n burles, tu sol ho hauràs de suportar.
13 La dona ximpleta és bulliciosa: és ingènua, i no sap res.
14 I s’asseu a l’entrada de casa seva, en un tron, als llocs elevats de la ciutat,
15 per convidar els qui passen pel camí, que van rectes per llurs sen- ders:
16 El qui sigui ximple, que vingui cap aquí! I al qui li manca seny, li diu:
17 Les aigües robades són dolces, i el pa d’amagat és saborós.
18 Però ell no sap que els morts són allà: els hostes d’ella acaben a les profunditats del sepulcre.
9:9 Mt 13:12 9:10 Jb 28:28; Ps 111:10 9:18 sepulcre: en hebreu Xeol 10:9 Jb 17:9 10:12 1Pe 4:8 700
10
però el  ll insensat és l’a icció de la seva mare.
2 Els tresors de la maldat no apro-  ten: però la justícia allibera de la mort.
3 Jahveh no permetrà que l’ànima del just passi gana: però rebutjarà l’avidesa dels malvats.
4 La mà negligent fa tornar pobre: però la mà dels diligents enriqueix. 5 El qui recull a l’estiu és un  ll assenyat: però el qui dorm durant la collita és un  ll que avergonyeix.
6 Sobre el cap del just hi ha bene- diccions: però la violència cobreix la boca dels malvats.
7 La memòria del just és beneïda: però el nom dels malvats es podrirà. 8 El savi de cor rebrà els mana- ments: però el neci de llavis serà llançat a baix.
9 El qui camina en la integritat va segur: però el qui perverteix els seus camins serà descobert.
10 El qui fa l’ullet causarà pertorba- ció: i el neci de llavis serà llançat a baix.
11 La boca del just és una font de vida: però la violència cobreix la boca dels malvats.
12 L’odi incita discòrdies: però l’amor cobreix totes les transgressions.
13 En els llavis del qui té discerni- ment es troba saviesa: però la vara és per a l’esquena del mancat de seny.
14 Els savis atresoren coneixement: però la boca del neci és a prop de la ruïna.
15 La fortuna del ric és la seva plaça forta: la ruïna dels pobres és la seva pobresa.
Els proverbis de Salomó. El
 ll savi fa content el pare:


   706   707   708   709   710